Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Zzp' ZZP Drechtsteden Bestuur
19mei 2015

Zzp

SLIEDRECHT / DRECHTSTEDEN –  Het platform Zzp’er Drechtsteden groeit naar volwassenheid en gaat in juli 2015 officieel formaliseren in een stichting. De eerste bijeenkomst als stichting io met het nieuwe bestuur vindt plaats op 28 mei a.s. in Sliedrecht in het Bedrijvencentrum Drechtsteden.

Tot een enkel jaar geleden waren zelfstandige ondernemers, de zogenaamde zzp’er, op geen enkele manier verenigd. De Kamer van Koophandel zag het aantal inschrijvingen groeien en het aantal specifieke vragen en behoeften vanuit en voor deze groep. Ook de gemeenten Papendrecht en Alblasserdam hadden de dringende wens een tastbare lijn te leggen tussen die nieuwe groep ondernemers en henzelf. Door een energieke samenwerking tussen Kamer van Koophandel, de gemeenten Alblasserdam en Papendrecht, Rabobank Drechtsteden en een zestal zzp’ers is in 2013 het project Zzp’er in Beeld gestart. Met dit project werd de doelgroep in kaart gebracht en ontstond er meer inzicht in de specifieke vragen en behoeften van de plaatselijke zzp’ers. Deze liggen overwegend op het gebied van huisvesting, informatievoorziening, samenwerken en netwerken.

Vanuit een goed bezochte kick-off van het Zzp’er in Beeld project is het platform Zzp’er Drechtsteden ontstaan. De partners van dat eerste uur, te weten Peter de Korte van de Korte Instalatietechniek, Dimphi van Amen van Named, Albert Blom van ABL Consulting en de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Alblasserdam Esther Smit en die van Papendrecht Ninetta Lorenc, waren en zijn nog steeds enthousiast. ‘Er is een plek gecreëerd waar de zzp’er welkom is, waar zij kunnen samenkomen’, geeft Esther Smit aan. ‘Het is een terechte erkenning voor de zzp’er; zij zijn nu de zichtbare derde groep naast de winkeliers- en ondernemersverenigingen.’

Volwaardig bestuur
In juli gaat het platform geformaliseerd worden in een stichting. De gemeenten Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht ondersteunen de formalisatie met een eenmalige financiële bijdrage voor de opstartkosten. Met andere gemeenten in de Drechtsteden zijn gesprekken geweest. Zij ondersteunen en promoten het initiatief, maar zijn nog zoekende hoe dit in te passen. ‘Wij hebben dit platform ook op de agenda gezet van ons Drechtstedelijk overleg met onze collega’s, het is een belangrijke groep van ondernemers die wij van harte ondersteunen’, geeft Ninetta Lorenc aan. Met de oprichten van de stichting is er gelijktijdig een volwaardig bestuur geïnstalleerd met korte lijnen richting gemeenten. Het bestuur bestaat nu uit voorzitter Peter de Korte, penningmeester Dave Pieplenbosch, secretaris Marijke van der Pluijm en Dimphi van Amen voor communicatie en events. Manon van den Heuvel, Helena Guurink, Jan Veth en Albert Blom (tevens vice voorzitter) behartigen de algemene zaken.

Bedrijvencontactfunctionaris Margriet Luth van de gemeente Sliedrecht is blij met deze stap: ‘Als gemeenten kunnen wij nu een voorstel binnen dit platform neerleggen. Hier komen zij bijeen om onder andere over dat onderwerp mee te praten, ideeën te opperen en voorstellen te doen. Wij zijn er trots op dat de eerste bijeenkomst van Zzp’er Drechtsteden met het nieuwe bestuur als stichting io zal plaatsvinden op locatie Sliedrecht van Bedrijvencentrum Drechtsteden.’

Toekomst
Inmiddels heeft Zzp’er Drechtsteden al meerdere bijeenkomsten achter de rug met gemiddeld 60 deelnemers per avond. ‘Daar zijn we trots op’, onderstreept huidig voorzitter Peter de Korte. ‘Wij zijn een van de weinige soortgelijke initiatieven in Nederland die zo actief en professioneel doorpakken. Dat lukt doordat wij ons als groep energiek inzetten en doeltreffende communicatiemiddelen inzetten zoals de bijeenkomsten, onze website, Twitter en LinkedIn. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat dit initiatief een succesvol blijvertje is!’ Dimphi van Amen vult aan: ‘We willen graag een laagdrempelige omgeving zijn waar we kunnen voorzien in de behoeften van de zzp’er en waar we hen bovenal met elkaar in verbinding kunnen brengen. Want daar ligt ook de kracht van het verenigd zijn als zzp’er. Je vindt elkaar makkelijker en kan dus ook eenvoudiger de samenwerking aangaan en met elkaar staan voor een zaak. We organiseren nu vier bijeenkomsten per jaar met gastsprekers en de mogelijk om te netwerken. We gaan toe groeien naar 6 bijeenkomsten.’

Informatie
De toegang voor de bijeenkomsten zijn dankzij sponsoring van betrokken zzp’ers, MKB en gemeenten gratis geweest. Vanaf juli gaat de stichting over op een lidmaatschap van 75 euro voor zes bijeenkomsten. De kosten voor het eenmalig bijwonen van een bijeenkomst bedraagt 20 euro. Aanvullende informatie over Zzp’er Drechtsteden en de bijeenkomst van 28 mei is te vinden op www.zzperdrechtsteden.nl.
 

Zie ook:
CDA Sliedrecht ondersteunt startende ondernemers en ZZP-ers (ma, 3 mrt 2014)


Deel dit bericht met je vrienden!