Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Gemeente Sliedrecht houdt 1,1 miljoen euro over van 2014'
26mei 2015

Gemeente Sliedrecht houdt 1,1 miljoen euro over van 2014

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht heeft het boekjaar 2014 afgesloten met een positief resultaat van 1,1 miljoen euro. Dit komt vooral door een aantal eenmalige meevallers. De gemeenteraad stelt op 23 juni de jaarrekening 2014 vast en bepaalt dan ook wat er met het overschot gedaan wordt.
 
Wethouder Hans Tanis (Financiën) kijkt met een tevreden gevoel terug op de resultaten die in 2014 zijn bereikt: "In september hebben we een ambitieus college uitvoeringsprogramma opgeleverd. We hebben hard gewerkt om snel een aantal mooie resultaten te behalen, zoals het in de steigers zetten van het Baggerfestival. Daarnaast is er veel tijd en energie gestoken in de nieuwe taken op het gebied van de jeugdzorg en de Wmo. Op 1 januari dit jaar stond de gemeente Sliedrecht daar klaar voor."
 
Meevallers en tegenvallers
In 2014 deden zich een aantal financiële meevallers voor. Zo ontving de gemeente een hogere algemene uitkering vanuit het Rijk (400.000 euro), was er een lagere bijdrage aan de Sociale Dienst Drechtsteden (200.000 euro) en waren de belastingopbrengsten hoger dan verwacht (200.000 euro).
Toch waren er ook een aantal financiële tegenvallers. Gronden die in eigendom zijn van de gemeenten werden in totaal 200.000 euro minder waard. Daarnaast moest de gemeente een extra bijdrage betalen aan de Dienst Gezondheid & Jeugd (voorheen GGD ZHZ) vanwege een financieel tekort over 2014.
 
Huishoudboekje
Onder de streep zorgt dit voor een positief resultaat van 1,1 miljoen euro. "Een resultaat om trots op te zijn," zegt Tanis. "Het huishoudboekje op orde hebben is voor ons erg belangrijk. We geven niet meer uit dan er binnenkomt. Maar we moeten ons ook niet meteen rijk rekenen. Het gaat vooral om meevallers die zich specifiek voordoen in 2014, waarop we in 2015 niet kunnen rekenen."
 
Overschot
Het college heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om het overschot als volgt te besteden. Allereerst wordt 400.000 euro besteed aan projecten uit 2014 die in 2015 worden afgerond. Daarnaast wordt 100.000 euro uitgetrokken voor het programma 'Aan het Werk!', waarbij onder andere een actieplan wordt opgesteld voor minder regels, onderzocht gaat worden hoe Sliedrecht aantrekkelijk kan zijn voor ondernemers en een stichting wordt opgericht om zoveel mogelijk mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt mee te laten doen in de samenleving.

Verder is ruim 200.000 euro nodig voor een extra bijdrage aan de Dienst Gezondheid & Jeugd vanwege de verwachte financiële tekorten in 2015 en 2016. 70.000 euro wordt uitgetrokken voor een bootjeshelling in de haven. Ten slotte wordt 200.000 euro ingezet voor de vervanging van een aantal langdurig zieken binnen de organisatie.

Lage gemeentelijke lasten
Tanis: “We hebben nog steeds een goede financiële basis. Onze algemene reserve is meer dan voldoende om tegenvallers op te vangen en we betalen weinig rente over leningen. Daarnaast zijn in vergelijking met andere gemeenten de gemeentelijke lasten in Sliedrecht nog steeds laag."
 
Voor de komende jaren krijgt ook de gemeente Sliedrecht te maken met bezuinigingen, omdat er minder geld vanuit het Rijk naar de gemeente komt. In de Kadernota die binnenkort verschijnt worden maatregelen gepresenteerd om ook de komende jaren financieel gezond te blijven.Deel dit bericht met je vrienden!