Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'College en winkeliers willen een impuls geven aan de Kerkbuurt'
03jun 2015

College en winkeliers willen een impuls geven aan de Kerkbuurt

SLIEDRECHT - ‘College komt met eerste plannen voor de Kerkbuurt.’ Deze kop staat boven een persbericht dat de gemeente Sliedrecht gisteravond heeft verstuurd. Tijdens de beeldvormende raadsvergadering die gisteravond plaatsvond presenteerde wethouder Len van Rekom de eerste plannen voor een impuls aan de Kerkbuurt. ,,Hij nam de gemeenteraad mee door het plan van aanpak waar de afgelopen maanden, samen met de winkeliers, hard aan is gewerkt. Inkrimping en verandering van het winkelbestand, meer horeca, betere autotoegankelijkheid, fietsen toestaan, meer gezelligheid en levendigheid, het verfraaien van leegstaande panden, een gedeeltelijke overkapping, een rolbaan/roltrap en de mogelijke komst van een weekmarkt kwamen aan de orde.”Aldus de gemeente.

Naast de gemeente denken, zo is verder te lezen, ook de pandeigenaren en ondernemers van de Kerkbuurt actief mee over de toekomst van de Kerkbuurt. ,,Ik proef het enthousiasme om er met elkaar iets moois van te gaan maken”, zei Van Rekom. ,,Niet voor niets hebben we als college de Kerkbuurt gemarkeerd als één van de grote projecten die we willen realiseren. Om echt iets neer te zetten hebben we alle partijen hard nodig.” Allereerst wordt onderzocht of de toegankelijkheid kan worden verbeterd met een roltrap of rolbaan vanaf de ingang bij de Jumbo richting de Hema. Daarnaast lag er een plan om het Merwedeplein te overkappen. ,,Echter, uit een eerste inventarisatie blijkt dat dit de nodige nadelen met zich meebrengt en dat de kosten hoog zijn”, zo laat de gemeente weten.
Auto’s
,,Met ondernemers is gesproken over het deels autotoegankelijk maken van de Kerkbuurt tussen de P.C. Hooftlaan/Oosterbrugstraat en de Waterkeringsweg zodat zich hier winkels kunnen vestigen met een ‘snelle boodschap-functie’. Daarnaast is het binnenkort mogelijk om te fietsen over de Kerkbuurt als hier geen bezwaren meer tegen worden ingediend. Leegstaande panden kunnen worden verfraaid door gevel- en etalagebekleding toe te passen. Door middel van banieren (vlaggen) en meer bankjes en andere zitelementen kan de gezelligheid en levendigheid worden vergroot.”
,,Op verschillende manieren wordt geprobeerd het winkelaanbod aantrekkelijker te maken. Zo moeten de verschillende branches beter vertegenwoordigd zijn en is er behoefte aan meer horeca. Ook het omvormen van winkelpand tot woonruimte kan soms een oplossing zijn.”
Weekmarkt
Eerder dit jaar had de gemeente al aangekondigd dat onderzoek wordt gedaan naar een mogelijke verplaatsing van de weekmarkt naar de Kerkbuurt. Hierin wordt nu ook de optie meegenomen dat naast de markt op het Burgemeester Winklerplein een aanvullende markt met andere producten op de Kerkbuurt komt. In het najaar wordt duidelijk of dit kans van slagen heeft.
In het onderzoek naar een toekomstbestendige locatie voor de kermis is ook gekeken of de Kerkbuurt hiervoor in aanmerking komt. Dit blijkt niet haalbaar. Na de zomer komt het college met een gedetailleerder plan in een raadsvoorstel met financiële onderbouwing. Hierin wordt de input van de gemeenteraad meegenomen. Binnenkort start een onderzoek binnen het Sliedrechtse bewonerspanel naar de waardering en beleving van de Kerkbuurt.
De gemeente bericht dat het binnenkort mogelijk is om tijdens winkeltijden te fietsen over de Kerkbuurt. Dit komt niet uit de lucht vallen. In februari kreeg de gemeenteraad een brief van het gemeentebestuur waarin stond vermeld dat deze maatregel wordt ingevoerd. Ook dat kwam niet uit de lucht vallen. Met deze maatregel geeft B&W gehoor aan de motie die de SGP-ChristenUnie indiende tijdens de begrotingsvergadering op 11 november en die werd aangenomen.
Tekst: Erik de Bruin


Deel dit bericht met je vrienden!