vrijdag 18 juni 2021

Alles over Sliedrecht

College van B&W presenteert plannen voor 2016

11 juni 2015

SLIEDRECHT - Vandaag heeft het college van B&W in de Kadernota haar plannen voor 2016 gepresenteerd. Om deze plannen te kunnen realiseren en financieel gezond te kunnen blijven, zijn wel bezuinigingen nodig. Hiervoor komt het college met voorstellen in de Kadernota 2016, die naar de gemeenteraad is verstuurd. 

Met het vaststellen van de Kadernota geeft de gemeenteraad het college van B&W richting mee om later dit jaar de begroting voor 2016 te maken. Wethouder Hans Tanis (Financiën): "We liggen op koers bij het realiseren van de ambities uit het College Uitvoeringsprogramma 2014-2018. In 2016 gaan we weer veel plannen realiseren."
 
Ambities
Een voorbeeld van deze ambities is dat het college zo veel mogelijk overbodige regels gaat afschaffen. Om te beginnen met regels bij het aanvragen van vergunningen en subsidies, regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en overbodige en onduidelijke verkeersborden. In het derde kwartaal van dit jaar wordt hiervoor een actieplan gepresenteerd, waarvan de uitvoering doorloopt in 2016.
 
Op gebied van communicatie gaat het college verder op de ingeslagen weg waarbij wordt gecommuniceerd via middelen die aansluiten bij de behoeften van inwoners, bedrijven en verenigingen. Sociale media worden daarbij meer dan nu benut. Dat betekent niet alleen informeren, maar het gesprek aangaan en openstaan voor meningen, ideeën en vragen. De huidige website wordt vervangen door een nieuwe website met meer mogelijkheden.
 
Daarnaast worden dit jaar nog alle speelplaatsen in Sliedrecht onder de loep genomen. In 2016 en 2017 worden de nodige aanpassingen gedaan zodat kinderen van 0 tot 12 jaar in hun eigen wijk kunnen spelen. Andere voorbeelden van plannen voor 2016 zijn het instellen van een kinderlintje voor kinderen en jongeren die een bijzondere bijdrage aan de Sliedrechtse samenleving hebben geleverd, het instellen van een kinderraad en een kinderburgemeester. Ten slotte wordt extra geld vrijgemaakt voor het versnellen van grote projecten, zoals het Burgemeester Winklerplein en de Kerkbuurt.
 
Bezuinigingen
Om deze plannen te kunnen realiseren en financieel gezond te blijven, zijn wel bezuinigingen nodig. Door de verkoop en verhuur van gemeentelijke gebouwen bespaart de gemeente ieder jaar 189.000 euro. Zo stelt het college voor vanaf 2016 het Raadhuis te verhuren en de raadszaal te verplaatsen naar de hal van het gemeentekantoor. De gemeente gaat kritisch bekijken welke instellingen bijdragen aan het bereiken van maatschappelijke doelstellingen en daarvoor nog subsidie ontvangen.
 
Dit moet vanaf 2017 een besparing van 300.000 euro opleveren. Er wordt precariobelasting ingevoerd op nutsvoorzieningen (zoals kabels, leidingen en hoogspanningsmasten). Dit brengt naar schatting 542.000 euro op. Ten slotte wordt er 150.000 euro bespaard op de ambtelijke organisatie. Hans Tanis: "Vanwege de stijging van het aantal bijstandsuitkeringen en om onze ambities te kunnen realiseren, moeten we op andere gebieden bezuinigen. Als wethouder Financiën is het mijn taak om onze goede financiële positie te komende jaren te behouden. Een financiële vooruitblik naar de komende jaren geeft mij alle vertrouwen. Ondanks bezuinigingen en de vele ambities stellen wij voor de OZB-belasting alleen maar te verhogen met het inflatiepercentage en verder geen verhoging door te voeren. Dat is goed nieuws voor onze inwoners."
 
Tegenvallers 2015
In het lopende jaar 2015 is de gemeente geconfronteerd met een tegenvaller van 1,2 miljoen euro. Dit komt voor het grootste deel door twee eenmalige tegenvallers: 546.000 euro bij Drechtwerk en 407.000 euro vanuit het Rijk. Het college werkt op dit moment aan een oplossing voor deze tegenvallers.
Op 30 juni bespreekt de gemeenteraad de Kadernota.
Deel dit bericht met je vrienden!