Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Nieuw plan voor Burgemeester Winklerplein'
25jun 2015

Nieuw plan voor Burgemeester Winklerplein

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht, Windroos Bouwgroep en Tablis Wonen hebben op donderdag 25 juni de intentieovereenkomst getekend voor de herontwikkeling van het Burgemeester Winklerplein, zie hiervoor de foto onder dit bericht. Het plan dat werd gepresenteerd  omvat verschillende bouwdelen met appartementen, zorg- en stadswoningen en commerciële ruimten voor onder andere detailhandel. Het plein wordt opnieuw ingericht met een centraal parkeer- en evenementenplein, een looproute van oost naar west en een doorlopende, rondgaande looproute langs de winkels.

Dit nieuwe plan vervangt het Masterplan uit 2011, waarvan in 2014 is geconstateerd dat het financieel en programmatisch niet haalbaar was. Het plan omvat minder woningen en commerciële ruimten en doordat het plan kleiner is geworden, kunnen voldoende parkeerplaatsen worden gemaakt. De gemeente zorgt voor de inrichting van de openbare ruimte. De komende periode wordt verder gesproken met omwonenden en ondernemers. Op 6 juli a.s. vindt een inloopavond plaats in het Gemeentekantoor van Sliedrecht aan de Industrieweg 11. Hier wordt een presentatie gegeven en is er ruimte om vragen te stellen.

Belangrijk moment
In 2014 heeft het nieuwe college van B&W de herinrichting van het Burgemeester Winklerplein tot een van de grote projecten benoemd die versneld aangepakt gaan worden. "Ik zie dit dan ook als een belangrijk moment voor dit College, maar vooral voor Sliedrecht," aldus wethouder Hans Tanis. "Uit de reacties in het dorp blijkt dat veel inwoners en ondernemers bezig zijn met de toekomst van het Burgemeester Winklerplein. Met dit nieuwe plan moet het een volwaardig winkel- en woongebied worden waarmee Sliedrecht weer tientallen jaren vooruit kan." Donderdag 25 juni zijn de intentieverklaringen door de verschillende partijen getekend. Hierin is vastgelegd dat zij de plannen verder uitwerken en na goedkeuring van de Gemeenteraad, sluiten ze later dit jaar de samenwerkingsovereenkomst. De voorstellen worden nu eerst gepresenteerd en besproken met alle betrokkenen. De reacties worden meegenomen in de uitwerking van de plannen.

Trots
Ook Erik den Breejen van Windroos Bouwgroep is trots op het nieuwe plan: "Wij zijn erg blij dat we vandaag de nieuwe intentieovereenkomst konden tekenen en hiermee de volgende stap hebben gezet in de uitwerking van het plan. Met veel enthousiasme en vol van vertrouwen gaan wij de ontwerpen verder uitwerken. De eerste resultaten worden zichtbaar zodra wij aan het einde van dit jaar gaan starten met de bouw van het eerste bouwdeel." Henk Gravesteijn, directeur-bestuurder van Tablis Wonen vult aan: “Met een positief gevoel gaan we de komende maanden werken aan de uitwerking van dit nieuwe plan.“


De vier bouwdelen en de openbare ruimte worden in verschillende fasen ontwikkeld. De verkoop van de stadswoningen in het bouwdeel Zuiderbreedte is inmiddels begonnen en de omgevingsvergunning is verleend. In het vierde kwartaal van 2015 moet de bouw van start gaan. De overige bouwdelen en de inrichting van het Burgemeester Winklerplein volgen in de jaren 2016 tot en met 2019. In het najaar van 2015 buigt de gemeenteraad zich eerst nog over het nieuwe plan.Deel dit bericht met je vrienden!