Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Samenwerkende Lokale Partijen:
06jul 2015

Samenwerkende Lokale Partijen: "Zorgen over stijging mensen in de bijstand"

DRECHTSTEDEN - Van de Samenwerkende Lokale Partijen ontvingen we het volgende bericht: "De Samenwerkende Lokale Partijen maken zich zorgen over de toename van het aantal mensen in de bijstand. Allereerst is (langdurig) afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering lastig voor bijstandsgerechtigden zelf. Financiële zorgen, afhankelijkheid en missen van contacten met collega’s zijn een aantal zaken die een rol (kunnen) gaan spelen. Maar voor de gemeenten binnen de Drechtsteden gaan de toenemende bestanden financiële gevolgen hebben. Naar verwachting zal er in 2015 en 2016 een tekort van ruim 6 ½ miljoen per jaar ontstaan.

Weliswaar wordt in 2015 een daling van de werkloosheid verwacht, maar de verwachting is dat desondanks een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden te verwachten is. De Samenwerkende Lokale Partijen verwachten daarnaast dat als gevolg van landelijke maatregelen het beroep op de bijstand toe zal nemen.

Te denken valt aan de Wet Werk en Zekerheid waarbij in de praktijk blijkt dat flexwerkers eerder worden ontslagen in plaats van eerder een vast contract krijgen. Maar ook een wijziging in de WW per 1 juli 2015 zal gevolgen hebben. Vanaf deze datum wordt voor de hoogte van een WW-uitkering gekeken naar wat iemand gemiddeld in het laatste jaar verdiende. Indien er bijvoorbeeld maar een half jaar gewerkt is, heb je wel recht op WW maar is de uitkering maar de helft aangezien er maar een half jaar gewerkt is. In dat geval zal een beroep moeten worden gedaan op aanvullende bijstand.

Reden voor de Samenwerkende Lokale Partijen om dinsdag 7 juli 2015 in de Drechtraad een motie in te dienen. In deze motie wordt gevraagd om onderzoek te doen naar succesvolle reintegratie-instrumenten elders in het land. Wellicht dat dit een eerste stap kan zijn om de bestanden bij de Sociale Dienst Drechtsteden af te laten nemen.

Wij hopen op brede steun in de Drechtraad en hebben daarom de motie al in een vroeg stadium gedeeld met de anderen politieke partijen."

Namens de Samenwerkende Lokale Partijen,
Dick van AntwerpenDeel dit bericht met je vrienden!