Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Kruispunt Ouverture - A15 gaat aangepakt worden'
31jul 2015

Kruispunt Ouverture - A15 gaat aangepakt worden

SLIEDRECHT - Het huidige kruispunt Ouverture - A15 voldoet niet meer aan de huidige en toekomstige gevraagde capaciteit. Gelet op het belang van dit kruispunt voor zowel Sliedrecht, Papendrecht als RWS heeft de gemeente Sliedrecht een verkeerkundig ontwerp laten opstellen op basis van de verkeersprognoses van 2030. Dit ontwerp is inmiddels door de gemeente Sliedrecht en Rijkswaterstaat geaccordeerd. Het kruispunt krijgt de lay-out van een normale T-aansluiting geregeld met verkeerslichten.

De geavanceerde installatie meet het verkeersaanbod en de drukte op de A15. Op basis hiervan wordt het verkeer geregeld. Om dit goed te kunnen doen worden deze nieuwe verkeerslichten gekoppeld aan de bestaande verkeerslichten van het kruispunt Ouverture - parallelweg en het kruispunt Parallelweg - A15 (Noordelijke aansluiting Sliedrecht-west). Het aantal rijstroken wordt vergroot voor de belangrijkste verkeersrichtingen. Nu zijn alle richtingen enkelstrooks, de belangrijkste rijrichtingen hebben straks 2 rijstroken. Zie ook bijgevoegde tekening.

De gemeente Sliedrecht heeft ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV ingehuurd om dit ontwerp verder uit te werken, nadere onderzoeken te doen en een design & construct contract op te stellen. Op basis van dat contract zal een nog te selecteren aannemer het werk vanaf medio november 2015 gaan uitvoeren. Naar verwachting zal het werk medio 2016 gereed zijn. Gedurende de uitvoeringsfase zal er ernstige verkeershinder kunnen optreden omdat het verhardingspakket worden uitgebreid om de extra rijstroken te kunnen realiseren en er tevens twee grote buizen (diameter 1,2m) onder de Ouverture en aansluiting A15 moeten worden aangebracht.

Werkzaamheden
Door de nieuwe inrichting van het kruispunt Ouverture – A15 kunnen bewoners van Sliedrecht en Papendrecht straks makkelijker en veiliger van en naar de A15. Bij de Ouverture komt een T-kruising met verkeerslichten die het verkeer van en naar de A15 regelen. Verder komen bij de afrit van de A15 naar de Ouverture drie rijstroken: twee richting Sliedrecht en één richting Papendrecht. Voor verkeer naar de A15 blijft één rijstrook beschikbaar. Om het verkeer tijdens de spits zo goed mogelijk te laten doorstromen, worden de verkeerslichten bij de Ouverture gekoppeld aan twee verkeerslichten op de Parallelweg.

De planning in hoofdlijnen:
Eind augustus 2015           Aanbesteding
Medio september 2015    Definitieve gunning
December 2015                Vergunningaanvraag & fasering
April 2016                           Werkzaamheden gereed
                 
De eerste inloopavond was op dinsdag 19 mei. Het PDF-bestandverslag incl. gestelde vragen en antwoorden, vind u hier.Deel dit bericht met je vrienden!