Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Kermis in 2015 en 2016 terug op het Winklerplein'
19aug 2015

Kermis in 2015 en 2016 terug op het Winklerplein

SLIEDRECHT - Na jaren van afwezigheid kan de Sliedrechtse kermis in 2015 en 2016 terugkeren op het Burgemeester Winklerplein. Deze aanbeveling doet het college van B&W na onderzoek naar een toekomstbestendige locatie voor de kermis. Uit dit onderzoek blijkt dat het Winklerplein op dit moment de enige geschikte locatie voor een volwaardige kermis is. Na de kermis in 2016 volgt een evaluatie. Uit onderzoek is ook gebleken dat de weekmarkt gewoon op het Burgemeester Winklerplein kan blijven.
 
Wethouder Len van Rekom: "Na een moeilijke, maar zorgvuldige afweging kunnen we melden dat de kermis terug kan keren op de plek waar die volgens veel Sliedrechters thuishoort: het Burgemeester Winklerplein. We hebben daarbij goed geluisterd naar de bezwaren die de winkeliersvereniging heeft geuit. Samen met hen gaan we bekijken hoe we de overlast tijdens de kermis zoveel mogelijk kunnen beperken."
 
Zeven locaties
Bij de vaststelling van het evenementenbeleid in mei heeft de gemeenteraad het college gevraagd een dergelijk onderzoek uit te voeren. In het onderzoek zijn zeven locaties in het centrum van Sliedrecht onderzocht op criteria zoals bereikbaarheid, ruimte, mogelijke overlast en aanwezigheid van stroomvoorziening. Hierin zijn de belangen van omwonenden, winkeliers, kermisexploitanten en de inwoners van Sliedrecht meegewogen. Uit het onderzoek blijkt dat het Burgemeester Winklerplein de enige geschikte locatie is voor een volwaardige kermis.

Herontwikkeling
Toch wordt het Winklerplein nu niet aangewezen als vaste kermislocatie voor de toekomst vanwege de geplande herontwikkeling van het plein. Daarvoor moeten nog details worden uitgewerkt. Daarnaast wordt de mogelijkheid opengehouden dat de kermis in de toekomst wordt gekoppeld aan de Woondag op de Woonboulevard, waarvan dit jaar op 26 september de eerste editie wordt georganiseerd.

Weekmarkt
Ook heeft de gemeenteraad gevraagd om te onderzoeken of verplaatsing van de weekmarkt van het Winklerplein naar de Kerkbuurt mogelijk een impuls voor de Kerkbuurt zou kunnen betekenen. Omdat de winkeliers aan het Winklerplein en de marktlieden hebben aangegeven de weekmarkt graag op het Winklerplein te houden en er onvoldoende ruimte op de Kerkbuurt is, is besloten dit onveranderd te laten. Over de mogelijkheid van een aanvullende markt op de Kerkbuurt wordt meer duidelijk bij de uitwerking van de plannen voor de Kerkbuurt.  
 
De kermisexploitant heeft inmiddels een vergunning aangevraagd voor een kermis van 15 tot en met 21 oktober 2015. Op langere termijn is het de bedoeling dat er in de jaren dat er geen Baggerfestival wordt georganiseerd, een kermis komt. Dat betekent dat de volgende kermis in 2018 zou kunnen plaatsvinden.Deel dit bericht met je vrienden!