zondag 11 april 2021

Alles over Sliedrecht

'Drechtsteden werkt!' moet nieuwe banen, stage- en participatieplaatsen en meer techniekstudenten opleveren

24 september 2015

SLIEDRECHT - Vierhonderd nieuwe arbeidsplaatsen, tien procent meer studenten techniek, duizend extra werk- en stageplaatsen voor jongeren, achthonderd tot elfhonderd participatieplaatsen per jaar en minimaal vier miljoen euro aan nieuwe financiering over de periode 2015-2018. Dit zijn de doelstellingen uit het Regionaal Uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt 2015-2018 waarmee de zes gemeenten in de Drechtsteden (waaronder Sliedrecht) samen met het onderwijs en werkgevers de regionale arbeidsmarkt willen versterken. Donderdag 5 maart heeft het Drechtstedenbestuur ingestemd met dit programma, zo is te lezen in een actueel persbericht.

In dit bericht staat verder vermeld dat het arbeidsmarktbeleid dat de gemeente Dordrecht in 2010 is gestart regionaal wordt voortgezet en wordt uitgebreid met lokale werkgevers en onderwijsinstellingen onder de naam ‘Drechtsteden Werkt!’. De lokale portefeuillehouders arbeidsmarktbeleid Hannie Visser-Schlieker, Robert Kreukniet, Jan Nathan Rozendaal, Michiel van der Vlies, Peter Verheij en Bert van de Burgt gaan hiermee aan de slag in hun eigen gemeenten. De doelstelling is dat hieruit nog eens 750 werk- en opleidingsplekken, 3 HBO- en 3 MBO-opleidingen voor 600 leerlingen, techniek voor jongeren, nieuwe netwerken en afspraken met plaatselijke werkgevers en scholen voortkomen. Regionaal portefeuillehouder arbeidsmarktbeleid Van de Burgt: ,,In onze regio is enerzijds een tekort aan mensen in techniek en zorg, anderzijds staat een grote groep aan de kant. Bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten hebben elkaar hard nodig om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen. Er zijn hier zo’n 9000 MKB-bedrijven die graag hun personeel in de buurt vinden. Dan moeten wij er samen voor zorgen dat het personeel er nu en in de toekomst is. Wel moeten we ons realiseren dat dat een lange adem vraagt.” De zes gemeenten willen hun partners in de regio ondersteunen door bijvoorbeeld extra fondsen aan te boren, met Sectorplannen en het MBO Investeringsfonds.

‘Betere samenwerking’

Uit onderzoek van het Onderzoekscentrum Drechtsteden blijkt, zo is te lezen in de laatste alinea, dat het arbeidsmarktbeleid van de afgelopen vier jaar heeft gezorgd voor betere samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijven, voor nieuwe samenwerkingsverbanden, zoals Maritieme Delta en CIV Maritiem, Techniekdock op het Leerpark en een stevige aanpak van jeugdwerkloosheid. ,,1000 jongeren hebben een nieuwe kans op werk gekregen, 3600 jongeren hebben kennisgemaakt met techniek, er zijn 700 leerwerkplekken gecreëerd en de instroom bij techniek in het beroepsonderwijs is toegenomen.”

Erik de Bruin.

Lees meer over:

drechtsteden
Deel dit bericht met je vrienden!