Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Op dit moment geen noodopvang, haalbaarheid asielzoekerscentrum 'klein''
30sep 2015

Op dit moment geen noodopvang, haalbaarheid asielzoekerscentrum 'klein'

SLIEDRECHT - College wil inzetten op versneld huisvesten statushouders. Het college van B&W wil vooral inzetten op het versneld huisvesten van zogeheten statushouders in Sliedrecht, om zo een bijdrage te leveren aan de oplossing van het vluchtelingenprobleem. Er worden nu geen locaties voor kortdurende noodopvang aangemeld bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Naar de haalbaarheid van een eventueel asielzoekerscentrum (AZC) wordt een quick scan uitgevoerd, maar met de huidige eisen van het COA is de haalbaarheid daarvan klein. Het college stelt voor om op dinsdag 6 oktober met de gemeenteraad te spreken over een mogelijke bijdrage van de gemeente Sliedrecht aan de opvang van vluchtelingen.

Versneld huisvesten statushouders
Het college gaat met Tablis Wonen in gesprek om 15 statushouders versneld in Sliedrecht te huisvesten, zodat hiermee in bestaande asielzoekerscentra ruimte ontstaat voor vluchtelingen. Statushouders zijn mensen die een verblijfsstatus hebben en dus in Nederland mogen blijven. Gemeenten zijn verplicht een aantal van deze statushouders op te nemen. Voor Sliedrecht zijn dat er in 2015 in totaal 43. Daarnaast wordt samen met Tablis bekeken of er tijdelijk op creatieve wijze extra statushouders kunnen worden gehuisvest.

Nu geen kortdurende noodopvang
Vanuit COA zijn de afgelopen weken regelmatig verzoeken richtingen gemeenten gedaan om locaties voor kortdurende noodopvang ter beschikking te stellen. Op dit moment ligt er geen concrete vraag. Sliedrecht meldt nu geen locaties aan bij het COA voor kortdurende noodopvang. Als er een concreet verzoek van het COA komt, neemt het college hierover een besluit.

Asielzoekerscentrum 'lastige opgave'
Wat betreft langdurige opvang in een asielzoekerscentrum zoekt het COA gemeenten die minimaal 600 plaatsen aan kunnen bieden. Het college doet nog een quick scan naar de mogelijkheden van een AZC in Sliedrecht. Als het COA vasthoudt aan de eis voor minimaal 600 plaatsen wordt dat een lastige opgave en is de haalbaarheid binnen Sliedrecht klein.

Initiatieven in het dorp
Inmiddels ontstaan er in het dorp verschillende initiatieven om vluchtelingen te helpen. Het college waardeert deze initiatieven zeer en wil dit graag faciliteren. Daarom is besloten om een bijeenkomst te organiseren met vluchtelingenwerk, verenigingen, kerken en maatschappelijke instellingen. Zo kan vraag en aanbod bij elkaar gebracht worden.
 Deel dit bericht met je vrienden!