Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Respectvol debat over vluchtelingenvraagstuk'
08okt 2015

Respectvol debat over vluchtelingenvraagstuk

SLIEDRECHT - Op dinsdagavond 6 oktober vergaderde de gemeenteraad over de bijdrage die Sliedrecht kan leveren aan de oplossing van het vluchtelingenprobleem. Vorige week stuurde het college van B&W hierover een informatiebrief naar de gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering bleek dat een meerderheid van de raad instemt met de lijn van het college:

Versneld huisvesten statushouders
In de brief heeft het college aangegeven vooral in te willen zetten op het versneld huisvesten van statushouders. Dit zijn mensen die in Nederland mogen blijven. Gemeenten zijn verplicht een aantal van deze statushouders op te nemen. Voor Sliedrecht zijn dat er in 2015 in totaal 43. De 15 statushouders die nog gehuisvest moeten worden dit jaar zouden dan versneld een woning krijgen, zodat er ruimte ontstaat in bestaande asielzoekerscentra. Het college gaat hierover in gesprek met Tablis Wonen. Ook maakt het college een zogenaamde buisinesscase om te onderzoeken of het mogelijk is om verschillende doelgroepen te combineren en zo woonruimte te kunnen realiseren. Een voorbeeld hiervan is de combinatie van statushouders met jongeren uit Sliedrecht die moeite hebben om aan geschikte woonruimte te komen.

Crisisnoodopvang niet haalbaar
In de brief gaf het college al aan dat Sliedrecht op dit moment geen locaties aanmeldt bij het COA voor crisisnoodopvang van maximaal 72 uur. Tijdens de raadsvergadering vertelde burgemeester Van Hemmen dat crisisnoodopvang in Sliedrecht definitief niet haalbaar is, omdat er teveel tijd nodig is om geschikte locaties in te richten.

Quick scan asielzoekerscentrum (AZC)
Het college stelt voor een zogenaamd quick scan onderzoek uit te voeren naar de (on)mogelijkheden van een asielzoekerscentrum in Sliedrecht. Met de huidige eisen van het COA (een AZC van minimaal 600 plaatsen) is de haalbaarheid klein. Dit werd gedeeld door de gemeenteraad. Alle fracties in de gemeenteraad gaven het college mee dat Sliedrecht uit moet blijven gaan van de eigen mogelijkheden, in plaats van willen voldoen aan de eisen van het COA. Dit zal moeten blijken uit de quick scan.

Het college heeft aangegeven uiterlijk 1 december 2015 de businesscase en de quick scan naar de gemeenteraad te sturen. Vervolgens bepaalt de gemeenteraad wat zij hiermee willen doen.Deel dit bericht met je vrienden!