Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Sliedrecht biedt tijdelijke opvang aan circa 35 vluchtelingen'
12okt 2015

Sliedrecht biedt tijdelijke opvang aan circa 35 vluchtelingen

SLIEDRECHT - Het college van B&W van Sliedrecht heeft op maandag 12 oktober besloten om vanaf woensdagavond 14 oktober ongeveer 35 vluchtelingen voor de periode van vier weken op te vangen in de voormalige Groen van Prinstererschool aan de Frans Halsstraat 1. Deze mensen worden op dit moment nog opgevangen in een leegstaand pand aan de Kamerlingh Onnesweg in Dordrecht. Woensdagavond zal de groep per bus bij de voormalige Groen van Prinstererschool arriveren. Op deze manier draagt de gemeente Sliedrecht bij aan de tijdelijke opvang van de groep van honderd vluchtelingen die woensdag Dordrecht zal verlaten. 

Maandagavond zijn omwonenden van de voormalige Groen van Prinstererschool en ondernemers van Kerkbuurt en Burgemeester Winklerplein per brief geïnformeerd. In deze brief worden zij uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst op dinsdag 13 oktober in de hal van het gemeentekantoor. 
 
Vrijwilligers
De gemeente heeft Vluchtelingenwerk Sliedrecht gevraagd de inzet van vrijwilligers te coördineren. Sliedrechters kunnen zich voor vrijwilligerswerk op de opvanglocatie aanmelden via www.vluchtelingenwerk.nl/zuidvleugel/noodopvang. Voor vragen hierover kunnen mensen tijdens kantooruren bellen naar 0184- 420 365. Eerder hebben verschillende geloofsgemeenschappen in het dorp al hulp aangeboden. Van deze hulp zal zeker gebruikt gemaakt worden op de opvanglocatie. 
 
Vragen?
 
Voor algemene vragen over de opvang kunnen mensen tijdens kantooruren bellen naar het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 0184. 
 
Momenteel verblijven de ruim honderd vluchtelingen in de crisisnoodopvang in Dordrecht. Daar verbleven ze 72 uur; inmiddels is die termijn op verzoek van het COA met nog eens 72 uur verlengd, omdat er geen andere opvang beschikbaar is. Omdat deze termijn woensdag 14 oktober om 20.00 uur afloopt en het COA nog geen alternatieve opvang voor deze groep heeft, zoeken de Drechtstedengemeenten naar locaties om de groep de komende vier weken gespreid over de Drechtsteden ‘kleinschalige’ crisisnoodopvang te bieden. De gemeente Sliedrecht draagt daar dus aan bij door het opvangen van ongeveer 35 vluchtelingen. 
 
Hieronder volgt een lijst met de meeste gestelde vragen en antwoorden. 
 
Het college en de gemeenteraad hebben eerder gezegd dat er geen crisisnoodopvang komt in Sliedrecht. Waarom gebeurt dit nu toch wel? 
Het college heeft eerder aangegeven zelf geen locaties voor crisisnoodopvang (max. 72 uur) aan te melden bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Dit heeft te maken met het feit dat we in Sliedrecht zo'n grootschalige locatie niet in enkele uren tijd kunnen inrichten. Nu is er sprake van een andere situatie, omdat we tot woensdagavond de tijd hebben om de opvanglocatie gereed te maken. Daarnaast gaat het om een beperkte groep van circa 35 mensen. Verder vindt het college het belangrijk om hulp te bieden, nu het gaat om een groep waarin zich ook kwetsbare mensen bevinden. 
 
En na deze vier weken? 
Dit besluit gaat over een periode van vier weken. Wat daarna gebeurt, valt niet te voorspellen.
 
Waar komen de vluchtelingen vandaan? 
De vluchtelingen waren eerder opgevangen in een leegstaand pand aan de Kamerlingh Onnesweg in Dordrecht. Ze zijn daar 2 x 72 uur opgevangen. 
 
Waarom konden zij daar niet blijven? 
De opvang in Dordrecht was kortdurende crisisnoodopvang voor 72 uur en niet bedoeld voor langere tijd. 
 
Waar worden de vluchtelingen opgevangen?  
De vluchtelingen worden opgevangen in de voormalige Groen van Prinstererschool, Frans Halsstraat 1. 
 
Wanneer komen zij naar Sliedrecht? 
Woensdagavond 14 oktober komen ze op de locatie in Sliedrecht aan. 
 
Is de school wel geschikt voor huisvesting? 
In de school staan voldoende bedden en we voorzien de mensen van eten en drinken. Verder zijn er voorzieningen op het gebied van sanitair en douchen. 
 
Krijgen de mensen goede begeleiding? 
Er worden professionals ingezet voor begeleiding en ondersteuning. 
 
Hoe heeft u bedrijven en omwonenden geïnformeerd? 
Er is op maandag 12 oktober een brief bij omwonenden en ondernemers rond de voormalige Groen van Prinstererschool bezorgd. Op dinsdag 13 oktober wordt er een bewonersavond georganiseerd in de hal van het gemeentekantoor. 
 
Is de bewonersavond voor iedereen toegankelijk? 
De bewonersavond is in principe voor omwonenden en ondernemers. Mocht u geen brief hebben ontvangen maar toch aanwezig willen zijn, dan kan dit mits er voldoende ruimte is. 
 
Waarom heeft u ons niet eerder geïnformeerd? 
Het verzoek voor opvang is pas afgelopen zaterdag bij de gemeente Sliedrecht binnengekomen. We konden u dus niet eerder informeren dan vandaag. Soms moet het college een beslissing durven nemen waarvan hij vindt dat die goed is. Het college staat achter deze beslissing. 
 
Verandert er iets voor de vluchtelingen? 
Nee, dezelfde huisregels blijven van toepassing als in Dordrecht, waarbij nog steeds geldt: ze zitten niet gevangen, ze mogen gaan en staan waar ze willen. Dat betekent dat: 
de vluchtelingen kunnen zich vrij bewegen, zoals iedereen in dit land. Zij hoeven dus niet binnen te blijven;
op de locatie huisregels gelden, zoals dat in ieder huishouden geldt. Dat betekent dat we de mensen verzoeken om uiterlijk om 22.00 uur 's avonds binnen te zijn, tot 07.00 uur 's ochtends;
op de locatie toezicht aanwezig is.

Zijn er vrijwilligers nodig? Zo ja, waar kan ik mij aanmelden? 
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Vluchtelingenwerk Sliedrecht via www.vluchtelingenwerk.nl/zuidvleugel/noodopvang en via telefoonnummer 0184-420 365. 
          
Ik wil graag huisvesting aanbieden voor vluchtelingen. Wat moet ik doen? 
Neem dan contact op met het COA (Centraal Opvang Asielzoekers). www.coa.nl .
 
Kan ik kleding of spullen doneren? 
In samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), Rode Kruis en het Leger des Heils zamelt VluchtelingenWerk Nederland kleding en spullen in voor vluchtelingen. Kleding kan worden ingeleverd bij een van de kledingcontainers of inzamelpunten van het Leger des Heils. Ook zijn er 'Welkom Winkels' geopend. Bekijk hier waar de winkels zijn, inclusief openingstijden. 
 
Ik wil graag de vluchtelingen graag helpen. Waar kan ik me melden? 
U kunt zich aanmelden via www.rodekruis.nl of via www.Ready2Help.rodekruis.nl 
 
Kan ik geld doneren? 
Ja, dat kan via het Rode Kruis: NL83INGB0000006868. 
 
Wie bepaalt welke mensen naar welke opvang gaan? 
Het Centraal Orgaan Asielzoekers bepaalt welke mensen in welke opvanglocatie voor korte of langere tijd worden opgevangen. De gemeente geeft uiteindelijk definitief toestemming. 
 
Wat zijn de contactgegevens van het COA? 
Het webadres is www.coa.nl. Veel gestelde vragen en antwoorden zijn te vinden op www.coa.nl/nl/contact/veelgestelde-vragen.  
 
Komt er na de eerste groep een volgende groep vluchtelingen?  
Nee, de crisisopvang is in principe eenmalig. De gemeente Sliedrecht houdt er natuurlijk wel rekening mee dat het COA later wellicht nog een keer een beroep op ons doet. 
 
Komt er een asielzoekerscentrum in Sliedrecht? 
Op dit moment niet. Het college gaat een zogenaamd quick scanonderzoek doen om te kunnen bepalen wat de mogelijkheden in Sliedrecht zijn voor een asielzoekerscentrum. Met de huidige eisen van het COA (asielzoekerscentra van minimaal 600 personen) is de haalbaarheid hiervan klein.   
 
Wat gebeurt er voor de veiligheid van medewerkers van bedrijven en omwonenden?  
De politie is betrokken bij diverse overleggen over opvang. De beveiliging in het pand wordt geregeld door de gemeente om zowel de veiligheid van de vluchtelingen als inwoners te garanderen. 
 
Zijn deze mensen vrij om door het dorp te lopen? 
Ja, de mensen verblijven hier voor de eerste opvang. Ze zijn niet verdacht en niet in hechtenis genomen. 
 
Hoe garandeert de gemeente de veiligheid van de omwonenden en de bedrijven? 
Als de locatie wordt ingericht dan bekijkt de gemeente samen met de politie wat er aan veiligheid in de omgeving nodig is. In een noodsituatie geldt uiteraard, bel 112. 
 
Wie betaalt deze opvang? 
Het COA betaalt de opvang van vluchtelingen per persoon per nacht. Bed, brood en bad. 
 
Waar kan ik terecht met vragen? 
Op internet www.sliedrecht.nl staan al veel antwoorden op uw vragen. Ook via het telefoonnummer 14 0184 kunt u vragen stellen tijdens kantoortijden. 
 
Is er medische zorg aanwezig op de opvanglocatie? 
Op de opvanglocatie zal medische zorg, waaronder huisartsenzorg, aanwezig zijn. Waar nodig worden vluchtelingen met ziekteverschijnselen op de locatie behandeld. De Dienst Gezondheid & Jeugd (voorheen GGD) zal alert zijn op vermoedens van infectieziekten en treft waar nodig (voorzorgs)maatregelen. 
 
Hoe zit het met de hygiëne op de opvanglocatie? 
Er worden conform hygiënerichtlijnen verschillende maatregelen getroffen om de hygiëne op de locatie te waarborgen. 


Deel dit bericht met je vrienden!