Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'B & W vraagt om onafhankelijk onderzoek naar uitstoot PFOA'
20okt 2015

B & W vraagt om onafhankelijk onderzoek naar uitstoot PFOA

SLIEDRECHT / DORDRECHT - Op vrijdag 16 oktober 2015 heeft het Sliedrechtse college van burgemeester en wethouders via een brief aan de provincie Zuid-Holland gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke effecten van de uitstoot van PFOA voor de inwoners van Sliedrecht. Het gaat daarbij vooral om de uitstoot naar de lucht, omdat deze uitstoot van belang is voor de inwoners van Sliedrecht.

De informatie die tot nu toe voorhanden is, is vooral gebaseerd op archievenonderzoek en gegevens van DuPont (Chemours) zelf. Met deze gegevens kunnen we op dit moment de vragen die hierover zijn gesteld niet afdoende beantwoorden en de zorgen die er leven niet wegnemen. Daarom heeft het college de provincie 14 aanvullende vragen gesteld en gevraagd om een onafhankelijk onderzoek.

Alert, kritisch en waakzaam
Als gemeente Sliedrecht zijn we alert, kritisch en waakzaam. DuPont, is gelegen aan de overkant van Sliedrecht Daarom willen we ook in deze situatie duidelijkheid hebben. We hebben nauw contact met de gemeente Dordrecht, de Omgevingsdienst ZHZ (voor emissies/uitstoot), de Dienst Gezondheid & Jeugd (voor gezondheidseffecten) en de provincie Zuid-Holland (als bevoegd gezag).

Geen signalen
Inmiddels heeft de Dienst Gezondheid & Jeugd een inventarisatie gemaakt. Deze inventarisatie wijst uit dat er geen signalen zijn dat in Sliedrecht meer kanker voor zou komen dan in de rest van de regio. Ook de cijfers over borstkanker in de periode 1991 tot en met 2002 laten geen verhoging zien. Ten slotte waren er in de periode 2007 t/m 2012 niet meer sterftegevallen door kanker in Sliedrecht dan het gemiddelde over de regio.

Water en/of lucht
We wachten nog op cijfers van de Omgevingsdienst over de gerealiseerde uitstoot van PFOA naar lucht en water door de jaren heen, ook in relatie tot de vergunde uitstoot in de geldende vergunningen. Mocht uit de cijfers blijken dat PFOA ook naar de lucht is uitgestoten in significante hoeveelheden, dan zal verder onderzoek moeten uitwijzen wat de mogelijke gevolgen voor de omgeving zijn.

We zullen alles in het werk stellen om vast te kunnen stellen of er daadwerkelijk wat aan de hand is.Deel dit bericht met je vrienden!