Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Gemeente Sliedrecht gaat aantal regels fors verminderen'
23okt 2015

Gemeente Sliedrecht gaat aantal regels fors verminderen

SLIEDRECHT - Het Sliedrechtse college van B&W wil fors snijden in het aantal regels. Dat staat in het 'Actieplan Verminderen Regeldruk' dat onlangs naar de gemeenteraad is verstuurd. In 2015 wordt hier nog mee gestart door het schrappen van overbodige regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarnaast komt er een kort onderzoek naar de noodzaak van vergunningen en het versimpelen van aanvraagprocedures voor vergunningen. Ook wordt in kaart gebracht welke overbodige verkeersborden verwijderd kunnen worden. Als het aan het college ligt blijft het niet bij een eenmalige actie: ook de komende jaren zal het thema hoog op de agenda blijven staan.

Wethouder Len van Rekom is vastberaden om inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen in Sliedrecht te ontdoen van overbodige, belastende regels: "Er zijn teveel regels ontstaan waarmee we mensen in de weg zitten. We willen juist meer ruimte geven voor plannen en initiatieven uit het dorp. Eigen verantwoordelijkheid moet daarbij voorop staan. Natuurlijk blijven we sommige regels nodig hebben, maar het kan fors minder. Met de gemeenteraad en het dorp gaan we in gesprek over wat daarin wenselijk en noodzakelijk is."
APV
De eerste slag die het college wil slaan is het fors inkrimpen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staan regels over bijvoorbeeld wildplassen, straatartiesten, honden- en paardenpoep en verkoop aan de deur. Dit jaar nog wil het college hierover in gesprek met de gemeenteraad tijdens een beeldvormende raadsvergadering. In 2016 staat een maatschappelijke discussie op de agenda over de balans tussen de noodzaak van regels en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners.
Vergunningstelsel en verkeersborden
Ook dit jaar nog laat het college een kort onderzoek ('quick scan') uitvoeren naar het vergunningenstelsel in Sliedrecht. Hierin wordt onder andere bekeken of vergunningen noodzakelijk zijn en of de aanvraagprocedure versimpeld kan worden, bijvoorbeeld door het gebruik van digitale mogelijkheden. Ook onderzoekt het college of het aantal verkeersborden verminderd kan worden, omdat de vele borden nu soms voor onduidelijke situaties zorgen op de hoofdroutes door Sliedrecht.
In 2016 zet het college het verminderen van regels door, bijvoorbeeld rond het aanvragen van subsidies. Daarnaast volgen er gesprekken met het bedrijfsleven over hun ervaringen met overbodige, beknellende regels.


Deel dit bericht met je vrienden!