Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Goede respons op enquete verkeersbeleidsplan'
03nov 2015

Goede respons op enquete verkeersbeleidsplan

SLIEDRECHT - Voor het nieuw op te stellen verkeersbeleidsplan heeft de gemeente de mening van inwoners gepeild via een enquête. Naast deelnemers van het bewonerspanel hebben inwoners ook via de website en sociale media veelvuldig gereageerd. De input wordt meegenomen in het verkeersbeleidsplan voor 2015-2030.

Ruim 60% van de leden van het bewonerspanel heeft deelgenomen aan de enquête. Daarnaast hebben er ruim 150 mensen via de website, Twitter en Facebook deelgenomen. De belangrijkste uitkomsten zijn:
- Voetgangers vinden de Kerkbuurt druk en auto's rijden daar te hard.
- Fietsers missen oversteekplaatsen op de Deltalaan en Stationsweg.
- OV-reizigers ervaren wel eens problemen dat met name de bus en/of trein niet vaak of niet vroeg genoeg komt.
- Ondernemers zien graag verbeteringen op de Rivierdijk, zij vinden het hier druk en onoverzichtelijk.
- Automobilisten vinden de doorstroming belangrijk.
 
Ontwikkelingen
Er is behoefte aan een nieuw beleidsplan omdat het vorige uit 2010 dateert vanwege diverse ruimtelijke ontwikkelingen (o.a. Staatsliedenbuurt, Burg. Winklerplein, Watertorenterrein etc.) waarbij het wenselijk is om vooraf na te denken over de effecten op het wegennet en om te kijken of er kansen zijn om bestaande verkeersproblemen op te lossen.
 
Kritisch
In Sliedrecht is het gebruikelijk dat circa elke vijf jaar kritisch naar het verkeersbeleid wordt gekeken en de prioriteiten bepaald worden. In Sliedrecht is de afgelopen jaren geïnvesteerd in de hoofdwegenstructuur, waardoor de verkeersstromen aanzienlijk gewijzigd zijn. Daarom is het ook wenselijk om deze effecten kritisch te volgen.

De resultaten van het onderzoek zijn aan de gemeenteraad gepresenteerd. Op basis van deze informatie kunnen zij een goede afweging maken waar de gemeente de komende jaren aandacht aan moet besteden en waar in geïnvesteerd moet worden. Deze uitkomsten worden uitgewerkt in het verkeersbeleidsplan 2015-2030.Deel dit bericht met je vrienden!