Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Nieuw Burgemeester Winklerplein krijgt steeds meer vorm' Eigen Archieffoto van het Burgemeester Winklerplein
18nov 2015

Nieuw Burgemeester Winklerplein krijgt steeds meer vorm

SLIEDRECHT - Het wordt steeds duidelijker hoe het nieuwe Burgemeester Winklerplein er in de toekomst uit komt te zien. Ten opzichte van 25 juni, toen de nieuwe plannen werden gepresenteerd, is meer duidelijk geworden over onder andere de bouwhoogte en uitstraling van het plein. Omwonenden, ondernemers en eigenaren van het Burgemeester Winklerplein zijn hier vandaag in een brief over geïnformeerd. Dinsdagavond spreekt de gemeenteraad erover tijdens een beeldvormende raadsvergadering.

Op 25 juni presenteerden de gemeente Sliedrecht, Windroos Bouwgroep en Tablis Wonen de nieuwe plannen voor het Burgmeester Winklerplein. Ten opzichte van het eerdere plan uit 2011 omvat dit nieuwe plan minder vierkante meters commerciële ruimte, minder woningen, een soberder inrichting van de openbare ruimte en geen parkeergarages.

Op 6 juli vond een informatiebijeenkomst plaats, waar wethouder Hans Tanis aangaf dat de plannen nog verder uitgewerkt moesten worden. De afgelopen maanden zijn de afspraken met de ontwikkelaar uitgewerkt. Wethouder Hans Tanis: "We komen steeds dichterbij, voor wat betreft de samenwerkingsovereenkomst zitten we in de afrondende fase. Veel Sliedrechters kijken net als het college uit naar een mooi en volwaardig woon- en winkelgebied voor de komende tientallen jaren."

Bouwhoogte
Voor zowel omwonenden, ondernemers als de gemeenteraad is de bouwhoogte een belangrijk aandachtspunt. In het plan uit 2011 was sprake van maximaal veertien bouwlagen. Het college heeft de opdracht meegekregen niet hoger te bouwen dan de toren van de Grote Kerk, 32,5 meter boven NAP. Dat komt overeen met tien bouwlagen. Wethouder Hans Tanis: "Wij vinden dat we hier ruim onder moeten blijven, om zo tegemoet te komen aan de wensen van omwonenden, ondernemers en de gemeenteraad. Daarom gaan wij uit van maximaal acht bouwlagen, een plint voor winkels met daarop zeven lagen appartementen."

Parkeren
Tijdens de informatiebijeenkomst op 6 juli stelden omwonenden ook vragen over parkeren op het nieuwe Burgemeester Winklerplein. De wens van zowel omwonenden als de gemeenteraad is om meer parkeerruimte te creëren. Uit een recent parkeeronderzoek blijkt dat er op dit moment voldoende parkeerplaatsen zijn. Met de uitbreiding van het aantal winkels en woningen zullen er ook extra parkeerplaatsen komen om de auto's van de extra bezoekers en bewoners een plek te geven.

Uitstraling
Er lopen op dit moment nog gesprekken met ondernemers op het plein over een gezamenlijke inspanning om de uitstraling van het plein te verbeteren. Dit gaat over het verfraaien van de bestaande gebouwen aan zowel de noord- als zuidzijde. Hans Tanis: "De kiosken aan de noordzijde zullen blijven staan, maar er wordt wel gekeken hoe er meer verbinding gecreëerd kan worden tussen de winkels, de kiosken en het plein. Over de kiosken aan de oostzijde wordt nog gesproken met betrokkenen."

Ondertussen werken de gemeente Sliedrecht en Windroos Bouwgroep aan een samenwerkingsovereenkomst, als uitwerking van de intentieovereenkomst die op 25 juni werd getekend. Windroos Bouwgroep neemt voor een groot deel de ontwikkeling en realisatie van de plannen op zich. De gemeenteraad bespreekt de overeenkomst op 15 december en neemt een besluit op 26 januari 2016. Dan wordt ook een besluit genomen over de financiële bijdrage van de gemeente Sliedrecht.Deel dit bericht met je vrienden!