Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Plan voor drie woningen aan Rivierdijk 739 - 743'
04feb 2016

Plan voor drie woningen aan Rivierdijk 739 - 743

SLIEDRECHT - Er is een nieuw plan voor het bouwen van drie woningen aan Rivierdijk 739-743. Het gaat om drie vrijstaande en/of twee-onder-een-kapwoningen en een losse garage/berging. Het voorontwerpbestemmingsplan dat nodig is voor deze ontwikkeling is vastgesteld door het college van B&W en zal zes weken ter inzage worden gelegd.

Sinds de sanering van de verouderde panden heeft de locatie Rivierdijk 739-743 geen functie meer en is er sprake van een braakliggend terrein. Dit nieuwe plan sluit mooi aan bij de geplande ontwikkeling van elf eengezinswoningen op de 'locatie Lanser', dat hier direct naast ligt. De eerste schetsen laten een vergelijkbare bouwstijl zien, met aandacht voor het historische karakter van het Sliedrechtse dijklint.

Reactie
Het is voor iedereen mogelijk om een reactie te geven op het voorontwerpbestemmingsplan. Dit kan gedurende zes weken, vanaf 11 februari tot uiterlijk 23 maart 2016. Na eventuele verwerking van deze reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld, waarop het indienen van zienswijzen mogelijk is. Het bestemmingsplan wordt pas definitief als de gemeenteraad hiermee instemt, naar verwachting begin 2017. Vanaf dat moment kan ook de omgevingsvergunning worden verleend voor de uitvoering van dit plan.

De grondeigenaar en initiatiefnemer zal op korte termijn de omwonenden nader informeren over de plannen.Deel dit bericht met je vrienden!