maandag 10 augustus 2020

Alles over Sliedrecht

Jubileumvergadering van SIMAV herdenkt 60 jarig bestaan

11 maart 2016

ALBLASSERWAARD - SIMAV, de regionale molenstichting heeft op donderdag 10 maart in een korte vergadering in het Gorcumse stadhuis, herdacht dat precies 60 jaar geleden in de Arkelstad haar oprichting plaatsvond. In zijn jubileumtoespraak stond voorzitter Kees de Bruin stil bij het vele werk dat SIMAV heeft gedaan in het belang van de molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Hij legde er de nadruk op dat die inzet alleen mogelijk is geweest dankzij de steun van gemeenten, de provincie Zuid-Holland, de Rijksoverheid en de in het Waterschap Rivierenland ‘verzamelde’ polders.

‘’Wij kunnen onze opdracht alleen met succes uitvoeren als we op de steun van alle, binnen en buiten onze Waarden, blijvend kunnen rekenen. Wij houden van monumenten en in het bijzonder van ‘onze dure kinderen’ de molens. Wij blijven ons inzetten voor hun instandhouding,” aldus voorzitter De Bruin.

De jubilerende molenclub werd toegesproken door F. Vermeulen, lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, door L. Endedijk, directeur van de Vereniging De Hollandsche Molen en door de burgemeesters J. Paans van Alblasserdam (namens de burgemeesterskring) D. v.d. Borg van Molenwaard (namens de grootste molengemeente) en burgemeester R. Houtman van Leerdam (ondermeer namens Swek Kinderdijk).

SIMAV werd in 1956, zoals bekend is, opgericht door de burgemeesters en de polderbesturen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Bij het 50-jarige bestaan in 2006 werd het College van Beschermlieden, bestaande uit de burgemeesters en de dijkgraaf, gevormd. Van het College van toen zijn alleen de burgemeesters De Bruin en Van der Borg nog in deze regio in functie. Daarom werd donderdag opnieuw een oorkonde getekend waarin de ondertekenaars toezeggen dat zij het werk van SIMAV zullen promoten en het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies zullen dienen.

Burgemeester Paans voegde de daad bij het woord en adviseerde het SIMAV-bestuur om de gemeenten (de AB-leden) dichter bij het werk te betrekken.

Op de foto van links naar rechts:
J. Paans Alblasserdam; G. Bos Zederik als vervanger van burgemeester Van Ee, C. de Bruin Papendrecht, W. ten Kate Giessenlanden; D.v.d. Borg Molenwaard; M. Houtman Leerdam; G. Veldhuijzen, Gorinchem; A. Bassa Hoogheemraad als vervanger van dijkgraaf Bleker; R. Augusteijn Hardinxveld-Giessendam; W. Groeneweg Vianen en A. van Hemmen Sliedrecht. (Foto Cees van der Wal/ SIMAV)

Deel dit bericht met je vrienden!