zaterdag 10 april 2021

Alles over Sliedrecht

149 leerlingen leggen praktisch Verkeersexamen af

8 april 2016

SLIEDRECHT - Op vrijdagochtend 8 april verzorgde Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met verkeersleerkracht Tineke Doedens het praktisch Verkeersexamen op de fiets in Sliedrecht. Leerlingen van OBS Henri Dunant, CBS Oranje Nassau, Johannes Calvijnschool en OBS De Wilgen namen deze ochtend deel aan het verkeersexamen. In totaal deden 149 leerlingen mee. De start vond plaats bij S.K.C. Merwede. Wethouder Hanny Visser (verkeer) gaf met het doorknippen van een lint het officiële startsein.

Veilig Verkeer Nederland werkt er hard aan om zoveel mogelijk kinderen te laten deelnemen aan het praktisch Verkeersexamen. Kinderen kunnen in de praktijk laten zien wat ze hebben geleerd. De route is zorgvuldig uitgezet en komt overeen met de dagelijkse werkelijkheid. Tijdens de route letten verschillende controleposten op onder andere stoppen voor verkeerslichten, voorrang verlenen en het aangeven van de richting.

Cijfers
Nog altijd zorgt het verkeer voor teveel (jonge) verkeersslachtoffers. In tegenstelling tot de personenauto neemt het totaal aantal verkeersdoden onder fietsers niet verder af. Ruim de helft van het aantal verkeersgewonden dat in het ziekenhuis geregistreerd wordt, is een fietser. Het is daarom belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd leren hoe ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.

Fietskeuring
Leerlingen mogen alleen aan het praktisch Verkeersexamen deelnemen op een fiets die voldoet. Daarom is voorafgaand aan het examen een fietskeuring uitgevoerd. Deze werd verzorgd door vrijwilligers van de Fietsersbond Drechtsteden.

Foto van de start van het examen. Hierop is naast wethouder Hanny Visser ook wijkagent Klaas Blokland te zien.

Deel dit bericht met je vrienden!