Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Spelen, sporten en ontmoeten'
08jun 2016

Spelen, sporten en ontmoeten

SLIEDRECHT - Op dinsdag 10 mei 2016 heeft de gemeenteraad het PDF-bestanduitvoeringsbeleid speel- en sportruimte in Sliedrecht vastgesteld. Maar wat betekent dit nu? Samengevat willen we zorgen dat ieder kind op een veilige en aangename manier in de eigen buurt kan spelen. Hiermee wordt gestimuleerd dat kinderen, ouders en ouderen elkaar in de wijk kunnen ontmoeten.

De focus ligt op kwaliteit van speelplekken in plaats van kwantiteit. Fasegewijs worden 105 sport- en speelplekken samengevoegd tot 66 aantrekkelijke speel- en sportplekken die recht doen aan de behoeften van de verschillende doelgroepen. Dit gaan we in vijf jaar doen.
Soms betekent dit wachten totdat de buurt aan de beurt is maar we houden er wel de vaart in.

Waarom het aantal speelplekken verminderen?
Uit onderzoek blijkt dat er een onevenredige verdeling van speelvoorzieningen is over buurten én over verschillende leeftijdscategorieën. Zo zijn er in sommige buurten diverse speelplekken waar weinig kinderen in de buurt (meer) wonen. Ook zijn er speelplekken met slechts één of enkele toestellen, soms verscholen achter woningen zodat ze alleen voor een zeer beperkt aantal kinderen een functie hebben.In de uitwerking is niet uit het oog verloren dat er dicht bij huis een simpele speelruimte moet zijn voor jonge kinderen, maar ook voor oudere kinderen op niet meer dan een paar minuten lopen van huis. Er moet een echt gave sport- en speelplek te vinden zijn waar aandacht wordt besteed aan ontmoeting zodat kinderen, jeugdigen, jongeren en volwassenen elkaar daar kunnen ontmoeten.

Welke buurten in 2016?
In 2016 starten we in de buurten Winklerplein (Zuid en Noord), Vogelbuurt-Noord en Buitenuitbreiding Oost. Op de PDF-bestandplattegronden is aangegeven welke functie de speelplekken krijgen.

Een centrale speelplek in de buurt is zoveel mogelijk geschikt voor zowel kinderen, jeugdigen als jongeren (0-18 jaar). Naast centrale speelplekken zijn er gedeelten van buurten waar (nog) zoveel kinderen van 0 tot en met 5 jaar wonen (meestal meer dan 20) dat er een speelplek voor hen nodig is. Hier komen de zogenoemde steunplekken.

Op de speelplekken die verdwijnen, komen meestal speelprikkels terug. Speelprikkels zijn objecten die niet specifiek voor het spelen geplaatst zijn, maar een scala aan speelmogelijkheden bieden. Voorbeelden zijn betonelementen, zoals poefs, bielzen, palen, bollen en muurtjes, al dan niet gekleurd. Meer natuurlijke speelprikkels zijn bomen en boomstammen, grasheuveltjes, hagen en struiken. Ook kan gedacht worden aan knikkerpotjes, stapstenen, spellen die op tegels worden geplakt (pleinplakkers) en dergelijke.

Planning
We sturen een brief aan kinderen van 2 t/m 12 jaar die wonen in de buurten waar in 2016 gestart wordt. We nodigen ze uit om aan te geven welke speelfuncties ze graag terug zien. Denk hierbij aan glijden, klimmen, schommelen, duikelen, balsporten enzovoorts. De reacties vormen de basis bij de uitwerking op buurtniveau.

We organiseren een ontmoetingsmiddag op een centrale speelplek. Naar verwachting is dit in het najaar.

Kinderen kiezen voor de centrale, grote speelplek uit twee ontwerpen. Ook zijn de conceptontwerpen van de steunplekken en de speelprikkels dan te bekijken. Alle informatie zal ook digitaal terug te vinden zijn.

De definitieve ontwerpen worden digitaal gepresenteerd en liggen ter inzage. Ook volgt een formele inspraakperiode.

Na een periode van voorbereidingen volgt de grote aanpak aan het begin van het voorjaar. Zodra het lekker weer wordt om buiten te gaan spelen, te sporten en te ontmoeten in 2017 verwachten we gereed te zijn.Deel dit bericht met je vrienden!