Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Geen beroep tegen omgevingsvergunning Vitonfabriek'
03aug 2016

Geen beroep tegen omgevingsvergunning Vitonfabriek

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht is niet in beroep gegaan tegen het verlenen van een omgevingsvergunning aan Chemours voor verandering van de emissienormen van de Vitonfabriek. Voor de duidelijkheid: dit is een andere fabriek dan de fabriek waar teflon wordt gemaakt (in het verleden met PFOA, nu met de GenX-technologie).

De Gemeente legt graag uit waarom het besluit is genomen om geen beroep aan te tekenen.

In januari 2016 heeft het college van B&W een zienswijze ingediend op deze vergunning. Onderdelen uit onze zienswijze zijn nu doorgevoerd in de uiteindelijke vergunning:

In de vergunning is een artikel 1.1.6 toegevoegd, waarmee Chemours wordt verplicht ieder jaar schriftelijk te rapporteren over nieuwe informatie over o.a. toxiciteit van gebruikte stoffen.

De vergunning krijgt een looptijd van 5 jaar in plaats van onbepaalde tijd. Daarmee moet over enkele jaren opnieuw de vergunningprocedure worden doorlopen.

OZHZ heeft de nieuwe norm getoetst bij het RIVM. De berekende jaargemiddelde blootstelling ligt ruim onder de door het RIVM afgeleide norm waarbij gezondheidseffecten zouden kunnen optreden. De afgelopen jaren is de emissie van deze stof al gedaald van 35.700 kg/jaar naar 15.000 kg/jaar.

Daarnaast heeft het college meerdere adviezen gevraagd over de kans van slagen van het indienen van beroep. De adviezen geven aan dat het indienen van beroep eigenlijk geen kans heeft, omdat belangrijke delen van onze zienswijze in de beschikking zijn overgenomen en de best beschikbare techniek (BBT) wordt toegepast.

U vindt de beschikking op de website van de Omgevingsdienst, inclusief alle ingediende zienswijzen en de reactie daarop.Deel dit bericht met je vrienden!