Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Drechtstedenbijeenkomst over armoedebestrijding; onderzoek PKN: kerken steeds meer betrokken bij armoedebestrijding ' Uit de bijeenkomst kwamen 18 actiepunten
01nov 2016

Drechtstedenbijeenkomst over armoedebestrijding; onderzoek PKN: kerken steeds meer betrokken bij armoedebestrijding

DRECHTSTEDEN - Onlangs organiseerde het Platform tegen Armoede een bijeenkomst over de bestrijding van armoede binnen de Drechtsteden. Deze vond plaats in de Buitenwacht in Dordrecht en heeft 18 actiepunten opgeleverd waarmee de Drechtstedenraad aan de slag gaat. Er komt extra aandacht voor kinderen die in armoede opgroeien en het gedeelte van de armen dat werkt (40%).

In de middag gingen de organisaties en raadsleden uit de Drechtsteden met elkaar in gesprek en werd gepresenteerd wat er al bereikt is.
“Een belangrijk resultaat vind ik zelf de oprichting van de Stichting Urgente Noden Drechtsteden. Daar worden mensen met acute nood geholpen”, vertelt Ton Wulfert, secretaris van het Platform tegen de Armoede. “Een ander punt is de aandacht die de Sociale Dienst Drechtsteden nu heeft voor de bejegening van klanten. Er is door de Sociale Dienst een bejegeningsmonitor ingevoerd. Binnenkort gaan we daar samen verder naar kijken."

"Er is een conferentie ‘Samen grip op de knip' gehouden, met bewoners, woningcorporaties en politici. De gevolgen van de kostendelersnorm staat hoog op de politieke agenda. Een aantal eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen is verlaagd of afgeschaft. Het minimabeleid van de Drechtsteden is geëvalueerd. De politiek heeft dit onderwerp nog op de agenda staan. Het Platform tegen de Armoede signaleert, verzamelt gegevens en trekt aan de bel. De politiek is zeer bereid om te luisteren en naar oplossingen te zoeken.”

Geld over
Na de presentatie volgt een buffet en komen bewoners aan tafel. Rond de tachtig deelnemers doen zich te goed aan stamppotten met hachee, worst of ham. Tijdens het eten worden thema’s omtrent armoede besproken. Het wordt al snel duidelijk dat problemen niet altijd snel op te lossen zijn. Zo was er bij de stichting Leergeld Drechtsteden en ook bij de Sociale Dienst geld over. De vraag is dan hoe je de mensen bereikt waar het voor bedoeld is. Dit was één van de actiepunten die naar voren kwamen deze avond. Een ander probleem is dat regelingen ondoorzichtig zijn, soms weten ook beroepskrachten niet waar ze moeten zijn voor bepaalde problematiek.

Actiepunten
Een aantal andere punten zijn: Het simpeler maken van formulieren, die dan gelijk voor alle regelingen gelden. Plekken zonder huurkosten in de wijk creëren voor initiatieven. Geld wat voor de minima is en wat overblijft, vastzetten voor deze doelgroep. De communicatie binnen de Sociale Dienst en tussen klant en Sociale Dienst verbeteren. Ervaringsdeskundigen inzetten om de klanten beter te kunnen bereiken met persoonlijk contact. Niet alles hoeft digitaal, papier mag. Kijken waar de behoefte van de klant ligt.

Hier alle achttien punten die uit de discussies naar voren kwamen:
1. Simpeler aanvraagformulieren, voor alle regelingen
2. Plekken in de wijk (huiskamer) zonder kosten, voor initiatieven en ontmoeting
3. Geld voor minima oormerken
4. Klantgerichte communicatie vanuit Sociale Dienst, bijv. werken met informatieschermen die in verschillende talen met tekeningen en filmpjes laten zien hoe je voorzieningen kunt aanvragen
5. Meer met ervaringsdeskundigen werken, het warme contact belonen
6. Centraal digitaal Meldpunt voor Intermediairs, waar men alle informatie kan vinden over regelingen en voorzieningen. Vaak weten hulpverleners ook niet wat er allemaal mogelijk is
7. Overheden moeten zich richten op de behoefte
8. Continuïteit in dienstverlening, zodat als de vaste hulpverlener er niet is, de informatie wel aanwezig blijft
9. Huiskamergesprekken Sociale Dienst, zoals de Keukentafelgesprekken bij de WMO
10. Niet alles digitaal, ook aandacht voor papier
11. Onafhankelijke Ombudsman/vrouw
12. Minder administratieve lasten
13. Drechtstedenpas
14. Betere afstemming UWV met Sociale Dienst, wanneer iemand onder het minimum dreigt te komen met een WW-uitkering
15. Professionals weten vaak ook de weg niet meer, zie ook Digitaal Meldpunt bij punt 6
16. Betere bereikbaarheid Sociale Dienst
17. Boekje / checklist met alle voorzieningen en financiële opties in beeld
18. Innovatieve en andere vormen van wonen, zoals Tiny Houses (kleine en betaalbare huurwoningen voor starters met instabiel inkomen) en meer sociale woningen. De woonlasten zijn te hoog voor veel mensen.

Het Platform houdt in de gaten hoe het verder gaat met deze ideeën.

Armoede-onderzoek PKN 2016
Uit het armoede-onderzoek van de Protestantse Kerk Nederland blijkt dat de armoede de laatste jaren is toegenomen. Uit het rapport komt ook naar voren dat de kerk steeds meer betrokken raakt bij armoedebestrijding.

Uit het rapport van de PKN blijkt dat ruim één op de tien Nederlanders op of onder de armoedegrens leeft. Het aantal huishoudens met problematische schulden groeit de laatste jaren explosief en het aantal daklozen is tussen 2009 en 2016 met driekwart toegenomen. Er zijn nu naar schatting 31.000 dak- en thuislozen in ons land. Intussen groeit ook de rijkdom. De rijkste 10% verdient negen maal zoveel als de armste 10%. Vooral de vermogensongelijkheid wordt steeds groter. De rijkste 10% van de bevolking beschikt over meer dan de helft van het vermogen. Armoede en ongelijkheid bestaan en nemen toe in Nederland.

Meer hulpvragen
De kerk kreeg 50.000 financiële hulpvragen in 2015 tegenover 40.000 in 2012. Er gaat ook meer geld in om. In 2015 besteedden de diaconale organisaties 13,5 miljoen aan de individuele hulpverlening. Daarnaast droegen zij 22,5 miljoen bij aan kerstpakkettenacties, inloophuizen en diverse projecten. Ook het aantal vrijwilligers is toegenomen. Dit terwijl het aantal kerkleden en de financiële middelen zijn afgenomen.

Carla van der Vlist, Teamleider Kerk in Actie: “Meer mensen kloppen uit nood op de deur van de kerk. Dat is een indringend signaal aan politiek en samenleving dat er meer nodig is om armoede te bestrijden. In de missie van de kerk gaat het om er zijn voor de naaste, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren. Opdat niemand tekort komt, leert het Evangelie ons.”

Over de inzet van vrijwilligers zegt ze: “Vrijwilligers, niet gehinderd door allerlei regels, begrijpen gewoon dat er geholpen moet worden en handelen hiernaar. Ze vinden de snelste weg. Daar zou de overheid veel van kunnen leren. Hoe kunnen we het anders organiseren? Met zo min mogelijk drempels en regels als er tijdelijke ondersteuning nodig is? Zodat mensen daarna zo snel mogelijk weer op eigen benen staan.”

Het rapport brengt verder aanbevelingen voor de overheid en de kerken.

Door Ton Ve
Bron: Armoede in Nederland PKN 2016Deel dit bericht met je vrienden!