Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Burgemeester Bram van Hemmen zet in Nieuwjaarstoespraak aantal Sliedrechters in het zonnetje' Foto: Gemeente Sliedrecht
04jan 2017

Burgemeester Bram van Hemmen zet in Nieuwjaarstoespraak aantal Sliedrechters in het zonnetje

SLIEDRECHT - Burgemeester Bram van Hemmen heeft tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie de aanwezigen toegesproken. De receptie is dit jaar gehouden in het Griendencollege op 2 januari 2017. U kunt de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester hieronder in zijn geheel nalezen:

Dames en heren,
Hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Na ASVZ vorig jaar zijn we nu bij elkaar gekomen in het Griendencollege. Onze eerste nieuwjaarsreceptie op locatie is door velen van u vorig jaar goed ontvangen, dus als het aan het college ligt maken we daar een gewoonte van. Inmiddels is ook de locatie voor volgend jaar al bekend: dan treffen we elkaar bij voetbalvereniging Sliedrecht.

Beste mensen,
Ik begin met u het allerbeste te wensen voor het jaar 2017. Een jaar dat nog slechts 44 uur oud is. Ik kreeg wat opmerkingen dat de nieuwjaarsreceptie wel erg vroeg was dit jaar. Om het overzichtelijk te houden, hebben we eerder al bepaald dat de nieuwjaarsreceptie plaatsvindt op de eerste werkdag ná de jaarwisseling. En zo'n vroege nieuwjaarsreceptie heeft ook z'n voordelen: de oliebollen zijn nog redelijk vers, de champagne smaakt nog goed én uw goede voornemens staan hopelijk nog overeind.

Net als tijdens de vorige jaarwisseling kroop ik ook nu weer om 00:30 uur achterin de politieauto om met de Sliedrechtse wijkagenten op pad te gaan in ons dorp. Want terwijl u de champagne ontkurkt en elkaar een gelukkig nieuwjaar wenst, staan onze hulpdiensten paraat om onze veiligheid te waarborgen. Net als vorig jaar kunnen we spreken van een relatief rustige jaarwisseling, met een nare brand op de negende verdieping van een flat aan de Valkhof. Gelukkig was deze snel geblust en waren er geen slachtoffers. Daarnaast is er ook nu weer schade ontstaan aan gemeentelijke eigendommen of eigendommen van inwoners. Met name het aantal containerbranden viel op, in totaal negentien sinds oktober.

Sommige daarvan hebben zelf meerdere keren in de fik gestaan. Ik merk dat steeds meer mensen hun schouders ophalen en bijna accepteren dat dit vandalisme bij oud & nieuw hoort. Dat zult u mij nooit horen zeggen. De jaarwisseling moet een feest zijn voor iedereen en je blijft met je tengels van andermans spullen af. We doen er alles aan om de schade te verhalen op degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn.

Vuurwerkoverlast
Schade en overlast van illegaal vuurwerk hadden we al in oktober. Met name rond het Burgemeester Feitsmapark vonden sommigen het leuk om omwonenden en voorbijgangers op te schrikken met vuurwerk waarbij de term explosief niet misstaat. Ik kreeg onder andere via sociale media veel oproepen om hier iets aan te doen. En dat is moeilijk: je hebt een 'heterdaadje' nodig om te kunnen
optreden.

Maar we zitten niet stil. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden die we als gemeente hebben om deze overlast tegen te gaan. Want zoals het afgelopen najaar is gegaan, willen we absoluut niet meer. Wordt dus vervolgd.

Wietkwekerijen
Een ander jaarlijks terugkerend item: wietkwekerijen. Vorig jaar vertelde ik in mijn nieuwjaarstoespraak al dat het aantal opgerolde wietkwekerijen in de tweede helft van 2015 af was genomen. Die trend zagen we gelukkig ook in 2016. De aanpak van politie en gemeente werpt zijn vruchten af. Toch blijven we scherp: iedere wietkwekerij levert een potentieel brandgevaar op voor de directe omgeving. Daarom werken we inmiddels nauw samen met netbeheerder Stedin.

In november hebben we proefmetingen verricht in Sliedrecht, waarmee we binnenkort eenvoudig op afstand een hennepplantage op kunnen sporen. Een innovatieve aanpak waarmee de pakkans nog groter wordt. Daarnaast zal ik in het eerste kwartaal van 2017 komen met zogenaamd 'Damoclesbeleid'; dat betekent dat ik als burgemeester tijdelijk een woning of (bedrijfs)pand kan sluiten als er een hennepplantage wordt opgerold. Kortom: deze criminelen – want dat zijn het – zijn nog niet van ons af.

Betekenis voor inwoners en ondernemers in Sliedrecht
Beste mensen, we staan aan het begin van het jaar 2017. Een jaar waarin we een nieuwe Tweede Kamer mogen kiezen. Maar ook het laatste volledige jaar van deze raadsperiode en van dit college van B&W. Toen ik begon te schrijven aan deze toespraak, moest ik terugdenken aan de boodschap van onze ministerpresident Mark Rutte tijdens Prinsjesdag op 20 september 2016. Die kwam in het kort op het volgende neer: de kabinetsplannen zijn uitgevoerd, de economie trekt weer aan, máár: heel veel Nederlanders merken er zelf nog niks van. Toch bijzonder denk ik dan, want dat zijn immers de mensen waarvoor je het doet. Het zette me aan het denken: het kan toch niet zo zijn dat we als college in maart 2018, als de gemeenteraadsverkiezingen zijn, dezelfde boodschap moeten verkondigen? Dat ik u hier vanavond weer ga bestoken met mooie plannen en visies, zonder te weten wat dit voor de inwoner of ondernemer in Sliedrecht betekent? Daarom vanavond geen eenzijdig verhaal vanuit het oogpunt van het college, maar een verhaal vanuit het oogpunt van de inwoner of ondernemer in Sliedrecht. De mensen waarvoor wij het tenslotte doen.

1. Wout van Rees
Dit is Wout van Rees, bestuurslid van de Historische Vereniging Sliedrecht en bewoner van onze mooie Rivierdijk. Samen met veel omwonenden liet hij namens de Historische Vereniging zijn stem horen toen in 2013 de plannen werden gepresenteerd voor nieuwbouw op de locatie Lanser aan de Rivierdijk. Kern van hun kritiek: de voorgestelde bebouwing was te massaal en paste niet bij het karakter van de Rivierdijk. Het huidige college van B&W was het daarmee eens.

Wethouder Hans Tanis is aan de slag gegaan met een nieuw ontwerp, dat wél op draagvlak kan rekenen van omwonenden en de Historische Vereniging. 26 januari 2016 was dan ook een belangrijke dag: de gemeenteraad stelde geld beschikbaar om de locatie Lanser nieuw te gaan bebouwen, passend bij het karakter van ons dijklint. Diezelfde avond gaf de gemeenteraad groen licht voor het nieuwe Burgemeester Winklerplein. Een plek in Sliedrecht die bij veel inwoners bovenaan het verlanglijstje staat. Op 5 december is het eerste gebouw Zuiderbreedte door wethouder Tanis geopend en zoals hij zelf toen zei: "Een relatief klein gebouw, maar wel met grote betekenis voor het Burgemeester Winklerplein en Sliedrecht. Het begin van iets moois."

2. Miranda de Groot en Priscilla Kraaijeveld
Dit zijn Miranda de Groot en Priscilla Kraaijeveld. Ze wonen bij de speeltuin aan de Veerstoep. Toen deze speeltuin in mei 2016 verdween omdat de speeltoestellen aan het einde van hun levensduur waren, trokken ze aan de bel bij de gemeente. In het plan voor speel-, sport- en ontmoetingsplekken bleek bij de Veerstoep geen nieuwe speelplek opgenomen te zijn. Miranda en Priscilla zetten een actie op in de buurt en haalden via een enquête 180 reacties op. In overleg met de gemeente is toen besloten om alsnog een nieuwe speelplek aan te leggen. De planning werd naar voren geschoven, van 2018 naar voorjaar 2017. De kinderen en hun ouders hebben op 26 oktober hun stem uitgebracht voor de inrichting van de nieuwe speelplek en komend voorjaar kunnen de kinderen weer lekker spelen aan de Veerstoep. Ondertussen hebben ook de kinderen en ouders in Buitenuitbreiding-Oost, Middenveer, Vogelbuurt-Noord en Winklerplein gestemd voor de nieuwe speel-, sport- en ontmoetingsplekken en in het voorjaar gaat daar de schop in de grond. Onder verantwoordelijkheid van eerst wethouder Hanny Visser en nu wethouder Aldrik Dijkstra worden de komende vijf jaar alle speelplekken in Sliedrecht omgevormd tot speel-, sport- en ontmoetingsplekken. Dus heeft u nog geen stempas ontvangen voor de speelplekken in uw buurt? Geen paniek, we doen het buurt voor buurt.

3. Rick van de Weg
Dit is Rick van de Weg. Rick is bewoner van de Baanhoek en voorzitter van de 'Belangenvereniging Dijkvak 14 Baanhoek'. Net als vele andere bewoners van ons historisch dijklint heeft de belangenvereniging zich gemengd in de totstandkoming van de dijkvisie. Tijdens drukbezochte bijeenkomsten lieten zij duidelijk van zich horen. Komt er echt een nieuwe dijk achter de woningen langs, waardoor wandelaars en fietsers bij bewoners in de tuin zouden kunnen kijken?

Wethouder Len van Rekom heeft deze onzekerheid weg kunnen nemen. De ingekomen reacties zijn verwerkt in de uiteindelijke dijkvisie, waarover de gemeenteraad op 24 januari een besluit neemt. Vervolgens kan de herinrichting van Kerkbuurt-West/Molendijk nog dit jaar beginnen. De komende jaren volgen de andere delen van ons dijklint. We gaan dit kenmerkende stuk van Sliedrecht mooier maken.

Over Baanhoek gesproken: het afgelopen jaar hadden bewoners van de Baanhoek ook nog iets anders aan hun hoofd. Dit geldt ook voor bewoners van Baanhoek-West en Craijensteijn. Hun woningen liggen namelijk in het gebied waarvan het RIVM heeft berekend dat er mogelijk verhoogde waarden PFOA in de lucht hebben gezeten. PFOA is door het bedrijf Chemours in Dordrecht uitgestoten in de periode 1970-2012. Nader onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten bleek nodig, waarvan de belangrijkste resultaten in april verwacht worden. Het college – en in het bijzonder wethouder Hanny Visser – is en blijft alert en kritisch op alles wat 'aan de overkant' gebeurt. Daar kunt u van op aan. Alles wat we doen, is erop gericht een nieuwe 'PFOA-kwestie' in de toekomst te voorkomen en duidelijk te krijgen wat de stapeling van verschillende stoffen voor onze gezondheid betekent.

In deze context noem ik ook graag nog oud-wethouder Theo den Braanker, die zich ook vastgebeten had in het dossier Dupont/Chemours en vele andere dossiers. Op 29 maart 2016 kondigde hij zijn vertrek aan met een verklaring die respect afdwong in de gemeenteraadsvergadering.

Om terug te komen op Rick: Rick is ook bestuurslid van volleybalvereniging Sliedrecht Sport. Dit jaar zullen zij de nieuwe sporthal aan de Benedenveer in gebruik nemen, iets waar wethouder Len van Rekom zich namens het college hard voor heeft gemaakt. Op 5 november 2016 werd de eerste paal geslagen door voorzitter Cees Boer en het jongste competitiespelende lid, Charlotte Plenk.

4. Jan Huijbers
Dit is Jan Huijbers. Jan is directeur van het bedrijf Van Den Herik, maar bovenal voorzitter van de Stichting Baggerfestival Sliedrecht. Op 30 juni en 1 juli ontmoeten we elkaar weer tijdens een nieuwe editie van het Baggerfestival. Daarbij zal de rol van de gemeente een stuk kleiner zijn dan bij de vorige editie in 2015. En dat is precies zoals dit college het voor ogen had toen we in 2014 de ambitie in het collegeprogramma opnamen om het Baggerfestival nieuw leven in te blazen. Een feest voor en door Sliedrechters, voor jong en oud, waarbij de baggerindustrie en maritieme industrie centraal staan. Een feest waar iedere Sliedrechter, met iedere achtergrond, van kan genieten. Als het net zo'n succes wordt als in 2015 dan gaan we met elkaar een paar feestelijke dagen beleven.

Toch moet er altijd ruimte blijven voor verbetering: het mag een graad of 10 koeler zijn, maar daar hebben we dan weer geen invloed op. Ik wens de Stichting Baggerfestival Sliedrecht veel succes toe bij de voorbereidingen de komende maanden.

5. Gerry Bijkerk
Dit is Gerry Bijkerk. Inwoner van Sliedrecht, maar daarnaast ook ambtenaar van de gemeente Sliedrecht. Gerry is beleidsmedewerker op de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Samen met zijn collega's en collega's van het team communicatie kwam hij in actie toen bleek dat het voor inwoners onduidelijk was of verkopers of collectanten aan de deur hiervoor een vergunning hadden. Op sociale media kregen we deze signalen door en ook de media en gemeenteraad kaartten dit aan. Op het gemeentekantoor zijn we direct aan de slag gegaan om hiervoor een oplossing te bedenken. Dat heeft ertoe geleid dat inwoners nu altijd en overal via de website van de gemeente Sliedrecht kunnen controleren of er een vergunning is verstrekt voor verkoop of collecte.

Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat na het verlenen van een vergunning voor een evenement dit evenement wordt toegevoegd aan de evenementenkalender. Ik vind dit een mooi voorbeeld van het vertalen van signalen uit het dorp naar betere dienstverlening. Mijn oproep is dan ook: blijf dit vooral doen! Als er zaken anders of beter kunnen, dan werken we daar graag aan mee.

Een mooi voorbeeld hiervan is de introductie van WhatsApp als kanaal om vragen te stellen of een melding te doen. Bijna 10 miljoen Nederlanders (en dus ook vele Sliedrechters) gebruiken deze app, en als gemeente willen we daar zijn waar onze inwoners zijn. Als eerste gemeente in de Drechtsteden starten we binnenkort met een pilot voor WhatsApp. Sinds kort heeft onze website ook een live chat functie, waarbij direct gechat kan worden met een medewerker van de gemeente. Het zijn volgende stappen in de vooruitgang die we hebben geboekt op gebied van digitale dienstverlening en communicatie de afgelopen twee jaar. Komend vanuit een achterstandspositie lopen we inmiddels voorop in de regio en daar ben ik trots op.

6. Bobby Oostenrijk, Saskia Vermeij, André en Laura Bokhout, Robin Visser en Kayleigh de Waard
Dit zijn Bobby Oostenrijk, Saskia Vermeij, André en Laura Bokhout, Robin Visser en Kayleigh de Waard en hun kinderen. Ze wonen allemaal in de Molshoefweer. Met elkaar gaan ze drie plantvakken in hun straat beheren, omdat ze na het snoeien van het groen vonden dat de straat wel wat extra groen kon gebruiken.

Hiermee worden de afvalcontainers ook nog eens minder zichtbaar. Samen met de gemeente bepalen ze hoe de plantvakken eruit komen te zien, waarna ze zelf voor het onderhoud gaan zorgen. Dat is hoe het college het graag ziet: de gemeente zorgt voor het groenonderhoud, maar als inwoners wat extra in hun buurt willen betekent dit dat ze hier zelf een bijdrage aan kunnen leveren. In het voorjaar staat de Molshoefweer er weer florissant bij. Op verzoek van de gemeenteraad wordt het openbaar groen in Sliedrecht ook op andere plekken op een hoger niveau gebracht. Wethouder Aldrik Dijkstra heeft hiervoor een plan uitgewerkt, waarvan we de resultaten dit jaar gaan terugzien in het Sliedrechtse straatbeeld.

7. Brigitta Müller en Margret van Schie
Dit zijn Brigitta Müller en Margret van Schie. Brigitta is kwartiermaker van het Sociaal team Wmo. Margret is kwartiermaker van het Jeugdteam. Samen hebben ze een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de Sociale Visie voor Sliedrecht. Toen deze visie door de gemeenteraad werd vastgesteld, viel de kwalificatie 'beste visie van dit college'. Dit signaal kwam zelfs vanuit de
oppositie, maar namen zal ik vanavond niet noemen. Alle gekheid op een stokje: het geeft wel aan dat de Sociale Visie gewaardeerd wordt. Wethouder Hanny Visser is ervan overtuigd dat de bijdrage van Brigitta, Margret en vele andere professionals, vrijwilligers en andere belanghebbenden heel belangrijk is geweest voor het succes van de Sociale Visie. Een proces dat als voorbeeld dient voor vele andere beleidsplannen en visies de we nog gaan vaststellen. Ook bij het jeugdwelzijnsbeleid is deze route gevolgd, waarbij een ambtenaar eerst het dorp in is gegaan om in de praktijk ervaring op te doen en met mensen te spreken over wat nodig is. Ook rond het thema drugspreventie gaan we zo te werk. Maar goed, een Sociale Visie blijft een visie. Om terug te komen op het begin van mijn speech: wat gaan inwoners hiervan merken? Een concreet voorbeeld is de samenvoeging van het Sociaal Team Wmo en het Jeugdteam, die dit jaar afgerond moet worden. Daarmee ontstaat er één Sociaal team voor inwoners van -9 maanden tot 100+ jaar oud. Er is dan één toegangspoort en in de toekomst wordt dit team ook onder één dak gehuisvest.

SLDRCHT – Groot in Doen.
Het is slechts een kleine greep uit alles wat in Sliedrecht is gebeurd in 2016 en wat er nog te gebeuren staat in 2017. Eén ding is zeker: datgene wat we met elkaar doen, is merkbaar voor onze inwoners en ondernemers. We zijn trots op al die Sliedrechters die zich samen met ons inzetten om van Sliedrecht een mooier dorp te maken en Sliedrecht op de kaart te zetten. Trots op de initiatieven die vanuit het dorp worden genomen. Initiatieven uit alle hoeken van het dorp, zowel religieus als niet-religieus. Het NIX-feest op 6 januari aanstaande is georganiseerd in samenwerking tussen SOJS, Gereformeerde Kerk en Hervormde Kerk. Zo zien we dat graag. Als duidelijk is dat activiteiten bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelen, dragen we hier als gemeente graag aan bij. Dat geldt sinds de vaststelling van het nieuwe subsidiebeleid ook voor religieuze organisaties. En terecht hun maatschappelijke waarde is hoog in Sliedrecht.

De foto's en verhalen van zojuist hebben we daarom verzameld in een speciale krant, die u straks bij de uitgang meekrijgt en deze week nog huis-aan-huis in Sliedrecht wordt bezorgd. Naast de foto’s van vanavond staan er nog meer foto's en verhalen in van inwoners en ondernemers uit Sliedrecht die zelf initiatieven hebben genomen om Sliedrecht een stukje mooier te maken. We hebben aan deze krant het stempel 'SLDRCHT – Groot in Doen!' gegeven. We hopen dat deze verhalen andere Sliedrechters inspireren om zelf ook met een idee of initiatief te komen. Op de website van de gemeente Sliedrecht vindt u deze week alle verhalen en foto's terug, met daarbij een formulier om een initiatief in te sturen naar de gemeente. Deze centrale mogelijkheid om initiatieven aan te dragen ontbrak tot op dit moment nog. Samen met u gaan we dan bekijken wat wij voor u kunnen betekenen én wat u voor Sliedrecht kunt betekenen.

Het stempel SLDRCHT – Groot in Doen gaat u vanaf nu op meer plekken in Sliedrecht tegenkomen. Meer ga ik er nu niet over zeggen, dat hoort u binnenkort van ons.

Rest mij niets anders dan u namens de gemeenteraad en het college te bedanken voor uw komst en u en iedereen die bij u hoort een gelukkig nieuwjaar te wensen.

Persoonlijk wens ik u daarbij veel welbevinden en zegen voor 2017 toe.

Bram van Hemmen
Burgemeester van Sliedrecht.

Zie ook:
Nieuwjaarstoespraak 5 januari 2015 van Burgemeester van Hemmen (di, 6 jan 2015)


Deel dit bericht met je vrienden!