Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Dijkvisie Sliedrecht 2017-2027 door gemeenteraad vastgesteld' Molendijk rond 1930
31jan 2017

Dijkvisie Sliedrecht 2017-2027 door gemeenteraad vastgesteld

SLIEDRECHT - Op 24 januari 2017 is de "Dijkvisie Sliedrecht, 2017-2027" door de raad vastgesteld. De dijkvisie is tot stand gekomen in nauw overleg met de bewoners en bedrijven van het historische dijklint. Hiervoor zijn in de afgelopen jaren meerdere bewonersavonden gehouden. Tijdens deze bewonersavonden konden de aanwezigen input aanleveren en reageren op de voorstellen van de gemeente. Gedurende de inspraaktermijn zijn circa 60 reacties binnengekomen. Alle op- en aanmerkingen zijn zoveel mogelijk verwerkt in de definitieve dijkvisie.

De dijkvisie vormt de basis voor de inrichting van het totale historische dijklint van Sliedrecht voor de komende tien jaar. De nadruk ligt op de aanpak van verpaupering en het behouden en versterken van de cultuurhistorische waarden. Om nieuwe ontwikkelingen in goede banen te leiden zijn hiervoor in de dijkvisie richtlijnen opgenomen.

De intentie is om het historische dijklint binnen Sliedrecht te verbijzonderen en tegelijkertijd de samenhang binnen het originele dijklint te versterken. Hiervoor is een 'basisprofiel' ontwikkeld. Dit basisprofiel dient tevens als richtlijn voor het komende groot-onderhoud aan de dijk.

Uitvoering
Als eerste staat de aanpak van Kerkbuurt-West/Molendijk-Oost gepland. De voorlopige planning is als volgt:

- De nutsbedrijven Oasen en Stedin beginnen in maart 2017 met het vervangen van hun leidingen.
- Het voorlopig ontwerp van Kerkbuurt-West/Molendijk-Oost zal in april gereed zijn. Belanghebbenden kunnen hun reactie geven op het ontwerp.
- Na het verwerken van de opmerkingen, zal het definitief ontwerp worden vastgesteld.
- De aanbesteding vindt voor de bouwvakvakantie plaats.
- De aannemer begint in het derde kwartaal met de werkzaamheden.

Bewoners en ondernemers aan de Kerkbuurt-West/Molendijk-Oost worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Ook zal er nog een bewonersavond georganiseerd worden.

Klik hier voor meer informatie over de dijkvisie.

Zie ook:
Gemeente nodigt bewoners en bedrijven uit om mee te denken over Dijkvisie (wo, 20 mei 2015)


Deel dit bericht met je vrienden!