Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem ''Intakegesprek Budgetadvies & Schuldbemiddeling' in Sliedrecht krijgt vervolg'
01feb 2017

'Intakegesprek Budgetadvies & Schuldbemiddeling' in Sliedrecht krijgt vervolg

SLIEDRECHT - Het proefproject 'Intakegesprek Budgetadvies & Schuldbemiddeling' dat in Sliedrecht in september 2016 is gestart, wordt voortgezet. Het project, dat door het Sociaal Team Sliedrecht in samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)is opgestart, verloopt naar tevredenheid van alle partijen, waardoor is besloten om deze laagdrempelige aanpak te continueren.

Op elke 2e dinsdag van de maand is er spreekuur in De Reling van 09.00 tot 12.00 uur. Een medewerker van de Sociale Dienst Drechtsteden voert het intakegesprek. Dit is ook de consulent bij wie de aanvragers in het traject komen na toelating tot Schuldhulpverlening.

Eerste gesprek
Tijdens het eerste gesprek bekijkt de consulent de mogelijkheden voor de klant. Hierbij wordt de problematiek van de cliënt in beeld gebracht en welke ondersteuning een klant nodig heeft.

Als er een traject nodig en mogelijk is, wordt er een aanbod tot schuldhulpverlening verstrekt. Dit houdt in dat de klant een uitnodiging (per post) krijgt voor een oriëntatie-gesprek bij de Sociale Dienst. Hiermee wordt de reguliere werkwijze van de Sociale Dienst verder opgepakt. Als tijdens het eerste gesprek blijkt dat de hulpvraag direct beantwoord kan worden, door middel van informatie en advies, dan wordt dit direct afgehandeld.

Wethouder Hanny Visser: "De voortzetting van de intakegesprekken in Sliedrecht is een belangrijke eerste stap in de doorontwikkeling van de van hulp en ondersteuning aan de inwoners met schulden in Sliedrecht. Wij willen dat onze inwoners niet alleen makkelijk(er) de weg naar ondersteuning kunnen vinden, maar ook dat deze ook daadwerkelijk zo veel als mogelijk dichtbij huis – en dus in Sliedrecht – plaatsvindt".

Aanmelding
Aanmelden voor een intakegesprek kan -door organisaties of door inwoners zelf- bij het Wmo loket, digitaal via infoWMO@sliedrecht.nl of telefonisch via 0184-495 835. Let op: het gaat hier om ingeplande gesprekken, het is dus geen inloop.Deel dit bericht met je vrienden!