dinsdag 20 oktober 2020

Alles over Sliedrecht

Jaarrekening Gemeente over 2016 toont positief resultaat

8 juni 2017

SLIEDRECHT - De jaarrekening over het jaar 2016 van de gemeente Sliedrecht laat een positief resultaat zien van 2,9 miljoen euro. Het overschot is te danken aan een serie eenmalige meevallers, vooral binnen het sociale domein.

De gemeenteraad moet de jaarrekening vaststellen en bepalen wat er met het overschot gebeurt.

Wethouder Hans Tanis (Financiën) is tevreden met opnieuw een positief financieel resultaat: "Net als in de voorgaande jaren laten we zien dat we onze zaken financieel op orde hebben. Tegelijkertijd investeren we fors in de leefbaarheid en de uitstraling van Sliedrecht. De gemeenteraad heeft belangrijke besluiten genomen op thema's binnen het sociaal domein, zoals de bibliotheekvisie, de sociale visie en het jeugdwelzijnsbeleid. Dat geldt ook voor grote projecten als het Burgemeester Winklerplein, de locatie Lanser aan de Rivierdijk en sporthal 'De Basis' in Benedenveer waar hard aan gewerkt wordt. De Dijkvisie is vastgesteld, waarmee we dit jaar kunnen starten met het mooier maken van ons dijklint. Er is gewerkt aan het Verkeers- en Mobiliteitsplan, waarbij we beginnen met het oplossen van verkeersknelpunten. De gemeenteraad heeft geld vrijgemaakt om alle speelplekken in Sliedrecht op te knappen. En om Sliedrecht economisch verder vooruit te brengen is een economische agenda en een marketingplan opgesteld. Allemaal plannen en projecten die in de jaren 2017 en verder uitgevoerd worden."

Bestemming overschot
Het totale overschot bedraagt dus 2,9 miljoen euro. Voor een belangrijk deel komt dit door meevallers binnen het sociale domein. Ook zijn er in 2016 plannen nog niet gerealiseerd, die wel gepland waren. Voorbeelden daarvan zijn het verbeteren van de uitstraling van Sliedrecht, het fitnessparcours en het drugsbeleid. Dit vindt allemaal plaats in 2017. Daarom stelt het college voor om het benodigde geld mee te nemen naar 2017. Verder stelt het college voor om veruit het grootste deel van het overschot in de Algemene Reserve te stoppen, wat gezien kan worden als spaarpot van de gemeente. Wethouder Tanis: "Dat we nu geld overhouden is mooi, maar we moeten ook altijd voorbereid zijn op financieel mindere tijden. Daarom is het belangrijk om niet al het geld dat over is uit te geven."

De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening 2016 op dinsdag 27 juni a.s.

Deel dit bericht met je vrienden!