dinsdag 20 oktober 2020

Alles over Sliedrecht

Wethouder Hans Tanis: "Huishoudboekje op orde is goed nieuws voor Sliedrecht en volgend college"

8 juni 2017

SLIEDRECHT - De financiële positie van de gemeente Sliedrecht blijft ook in de jaren 2018 tot en met 2021 goed. In 2018 wordt een sluitende begroting verwacht, in de jaren daarna is er sprake van een oplopend financieel overschot. Dat blijkt uit de Kadernota 2018 die vandaag naar de gemeenteraad is verstuurd. Ook in het laatste jaar van deze bestuursperiode blijven de lasten voor inwoners laag. Er is financiële ruimte voor nieuwe plannen en het nieuwe college dat in 2018 aantreedt, kan van start gaan met de financiën op orde.

Toch was een sluitend financieel plaatje voor 2018 geen vanzelfsprekendheid. Wethouder Hans Tanis (Financiën): "We verwachten een aantal financiële tegenvallers door ontwikkelingen bij Drechtwerk en de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Zo zijn er meer bijstandsgerechtigden dan verwacht. Ook zijn er onontkoombare ontwikkelingen die geld kosten, wat we niet eerder hadden voorzien. Ondanks dat kunnen we toch een sluitende begroting gaan presenteren. Dat is goed nieuws voor Sliedrecht en voor het volgende college dat volgend jaar aantreedt. Met het huishoudboekje op orde dragen we het over aan onze opvolgers. En onze inwoners blijven profiteren van de lage lasten in onze gemeente."

Subsidies
In 2017 zijn voor het eerst sinds 2012 de subsidies voor verengingen en organisaties geïndexeerd. Dat betekent dat de subsidiebedragen zijn verhoogd met het inflatiepercentage. In de Kadernota wordt ook voor 2018 rekening gehouden met een verhoging van de subsidies. De financiële positie van de gemeente maakt dit mogelijk. Jarenlang was het niet haalbaar, maar nu het mogelijk is mogen verenigingen en organisaties die een belangrijke functie hebben in ons dorp hiervan meeprofiteren.

Ambities
Bij de start van deze collegeperiode in 2014 zijn in het College Uitvoeringsprogramma (CUP) de ambities van deze bestuursperiode geformuleerd. Nu het laatste jaar is ingegaan, is de conclusie dat bijna alle ambities zijn gerealiseerd. In 2018 wordt gewerkt aan afronding van de plannen. Wethouder Tanis: "We liggen op schema. Rond een aantal grote projecten, zoals locatie Lanser aan de Rivierdijk en de Staatsliedenbuurt, gaat er in 2018 gebouwd worden. We gaan Sliedrecht beter op de kaart zetten, zodat we economisch nog beter gaan presteren. Maar ook binnen het sociale domein blijven we stappen zetten, bijvoorbeeld op gebied van armoedebestrijding, mantelzorgondersteuning en sport."

Trends en ontwikkelingen
De Kadernota beschrijft een aantal trends en ontwikkelingen die invloed zullen gaan hebben op Sliedrecht. Op gebied van wonen, sociale samenhang, bereikbaarheid & mobiliteit en duurzaamheid. Maar ook op financieel gebied zijn er ontwikkelingen en onzekerheden die daadwerkelijk invloed kunnen gaan hebben op de financiële positie van Sliedrecht: Wethouder Tanis: "De afschaffing van precariobelasting is daar een voorbeeld van. Vanaf 2022 mogen we deze belasting als gemeente niet meer heffen. Maar we moeten ook rekening houden met een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, die vanaf 2019 al effect kan hebben. Door verschillende scenario's in beeld te brengen willen we hierop goed voorbereid zijn en het volgende college in staat stellen om de juiste keuzes te maken."

De gemeenteraad bespreekt de Kadernota 2018 op dinsdag 27 juni a.s.

Deel dit bericht met je vrienden!