dinsdag 20 oktober 2020

Alles over Sliedrecht

Inloopavond over veilige fietsroute Craijensteijn

16 juni 2017 (door Ton Vermeulen)

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht organiseert op maandag 3 juli een inloopavond over een veilige fietsroute langs de Craijensteijn. Samen met omwonenden en belanghebbenden wil de gemeente bepalen wat de beste oplossing is om de Craijensteijn fietsveiliger te maken, tussen station Baanhoek en de Deltalaan. De inloopavond vindt plaats vanaf 19:30 uur bij ASVZ locatie Merwebolder. Omwonenden ontvangen een persoonlijke uitnodiging, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Vanuit de wijk Baanhoek-West moet de Craijensteijn een veilige fietsroute zijn richting het centrum. Dat geldt ook in omgekeerde richting voor fietsers naar Station Baanhoek, naar de brede school in Baanhoek-West en naar Papendrecht. De aanliggende fietspaden zijn op sommige plaatsen minder dan 1,50 meter breed. Bovendien zitten er enkele haakse bochten in de weg, die ertoe leiden dat sommige voertuigen uitzwenken over het fietspad. Voor fietsers voelt dit onveilig.

Schetsen
Voor een mogelijk nieuwe inrichting van de Craijensteijn zijn al enkele schetsen gemaakt, met een variant voor een tweerichtingsfietspad en een variant voor vrijliggende fietspaden aan beide kanten van de weg. Deze (en andere) varianten worden toegelicht tijdens de inloopavond en er is ruimte om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Uiterlijk 1 november presenteert het college een voorstel aan de gemeenteraad voor een veilige fietsroute langs de Craijensteijn. De gemeenteraad heeft hierom gevraagd bij de vaststelling van het Verkeers- en Mobiliteitsplan op 16 mei. 

'De Basis'
Op dit moment wordt gebouwd aan de nieuwe sporthal 'De Basis' in Benedenveer. Omdat deze accommodatie ook goed bereikbaar moet worden voor fietsers, is eerder al besloten bij de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg van de sporthal op de Craijensteijn ook een tweerichtingsfietspad aan te leggen aan de zuidzijde van de Craijensteijn, tussen station Baanhoek en de nieuwe kruising. De werkzaamheden aan dit nieuwe kruispunt vinden op dit moment plaats. De inloopavond gaat niet over deze werkzaamheden, maar over het resterende stuk fietspad vanaf de sporthal tot aan de Deltalaan.

Verkeers- en Mobiliteitsplan 2017-2040
De aanpak van het fietsverkeer op de Craijensteijn is onderdeel van het Verkeers- en Mobiliteitsplan 2017-2040. Na de zomer volgt een aftrapbijeenkomst over onderzoeken naar toekomstige verkeersbewegingen en de gevolgen van fijnstof en geluid.

Lees meer over:

inloopavond fietsroute
Deel dit bericht met je vrienden!