zondag 28 november 2021

Alles over Sliedrecht

Handen uit de mouwen voor alle Sliedrechtse Mantelzorgers

6 december 2017

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht zet in 2018 extra in op de ondersteuning van mantelzorgers. Dat blijkt uit het ondersteuningsplan Mantelzorg dat het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Het college stelt de gemeenteraad voor om te investeren in uitbreiding van de capaciteit van het Steunpunt Mantelzorg. Daardoor kan het steunpunt in 2018 meer tijd en aandacht besteden aan o.a. het vinden van jonge mantelzorgers, meer activiteiten organiseren en zorg- en welzijnsprofessionals trainen en beter laten samenwerken. Met het voorstel is een bedrag van € 187.000 gemoeid. De gemeenteraad behandelt het collegevoorstel in de vergadering van 19 december 2017.

Het college wil dat het aanbod aan mantelzorgondersteuning goed aansluit bij de behoeften en dat het aantal overbelaste mantelzorgers in 2018 afneemt. Het Steunpunt Mantelzorg richt zich op goede ondersteuning voor alle mantelzorgers: voor jongeren die voor iemand in het gezin zorgen, voor volwassenen die voor een ouder zorgen, maar ook voor mensen die zich niet realiseren dat ze mantelzorger zijn en wél veel op hun bordje hebben. Wethouder Hanny Visser: "Het is belangrijk dat alle Sliedrechtse mantelzorgers weten dat er ondersteuning voor hen is en ook waar ze die ondersteuning kunnen vinden."

Logeren als nodig
Als de zorg thuis teveel wordt, de mantelzorger even op adem moet komen of door ziekte uitvalt, biedt het Steunpunt een logeermogelijkheid voor degene die zorg nodig heeft (Respijtzorg). Dat kan nu al voor een periode van maximaal 7 dagen, maar het college wil dat aantal dagen uitbreiden. Ook onderzoekt de gemeente of respijtzorg voor korte tijd thuis aangeboden kan worden. Zodat een mantelzorger bijvoorbeeld even boodschappen kan doen of naar de kapper kan gaan. Om  mantelzorgers te ontlasten bij administratie- en regeltaken kan het steunpunt mantelzorgers ondersteunen bij administratieve taken die vaak veel tijd kosten.

Meer aandacht voor jongere mantelzorgers
Uit onderzoek blijkt dat jonge mantelzorgers nog te weinig in beeld zijn. Misschien zien ze zichzelf niet als mantelzorger of voelen ze zich te weinig aangesproken via de huidige communicatiekanalen. Daarom komt er een speciale website voor jongere mantelzorgers. Ook worden professionals getraind in het herkennen en erkennen van de jongere mantelzorgers.

Mezzo en Adviesraad
Het ondersteuningsplan Mantelzorg is opgesteld in samenwerking met Stichting Welzijnswerk Sliedrecht en de Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht. Aanleiding voor het plan was een onderzoek van stichting Mezzo.

Het college heeft dit voorstel naar de gemeenteraad gestuurd en de gemeenteraad behandelt het in de vergadering van 19 december 2017.

Deel dit bericht met je vrienden!