vrijdag 26 februari 2021

Alles over Sliedrecht

Blijverslening biedt ouderen kans langer thuis te wonen

9 januari 2019 (door Hans Huisman)

SLIEDRECHT - Het beleid van de landelijke overheid is erop gericht om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dit is ook overeenkomstig de wens van de meeste ouderen zélf. Zij willen steeds vaker oud worden in het huis en de woonomgeving waar ze nu wonen. Maar ouderdom komt vaak met gebreken, waardoor aanpassingen in huis nodig zijn. De gemeente Sliedrecht stelt oudere huiseigenaren, door middel van de zogeheten Blijverslening, in staat de benodigde voorzieningen aan te brengen.

Wat houdt de Blijverslening in?
Met de in 2016 in Sliedrecht geïntroduceerde Blijverslening, kunnen oudere eigenaren-bewoners tegen een lage rente en gunstige voorwaarden over financiële middelen beschikken. Hiermee kunnen ze hun woning dusdanig aanpassen dat ze, ook als in de toekomst hun levensomstandigheden veranderen als gevolg van bijvoorbeeld ziekte of een handicap, er langer kunnen blijven wonen. Je kunt hierbij denken aan het plaatsen van de Otolift Air traplift van 123trapliften.nl, het aanpassen van de badkamer of aan het realiseren van een slaapkamer op de begane grond.

Twee varianten
Er zijn twee varianten van de lening: de Blijverslening consumptief en de Blijverslening hypothecair. De hoogte van de Blijverslening consumptief is maximaal € 10.000,- en minimaal € 2.500,-, en heeft een looptijd van tien jaar. De hoogte van de Blijverslening hypothecair is maximaal € 30.000,- en minimaal ook € 2.500,-. Tot een bedrag van € 10.000,- bedraagt de looptijd van deze lening tien jaar en voor een bedrag van € 10.000,- of hoger, twintig jaar. De leningen worden verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Blijverslening niet alléén voor ouderen
Niet alleen ouderen kunnen een beroep doen op de Blijverslening; ook jongere huiseigenaren met een zorgvraag of gezinnen met een gehandicapt kind kunnen hiermee financieel geholpen worden.

Aanvragen
Inwoners van Sliedrecht kunnen voor meer informatie of voor het aanvragen van de Blijverslening terecht op www.sliedrecht.nl.

Deel dit bericht met je vrienden!