zondag 28 november 2021

Alles over Sliedrecht

De open ruimte in onze regio staat onder druk

21 maart 2019 (door Hans Huisman)

SLIEDRECHT - Uit de cijfers van het CBS blijkt dat ondertussen maar liefst 23,3% van de ruimte in Zuid-Holland bebouwd is, grotendeels door woon- en werkterreinen, met een stijging van 3 procent tussen 1996 en 2015. Dit schrijft het CBS onder meer toe aan de komst van de stadsuitbreidingswijken, de zogenaamde VINEX-wijken. De bebouwingstrend lijkt zich bovendien niet te gaan keren. Er is de laatste tijd dan ook heel wat opschudding over de ‘verdozing’ van Nederland. Er komen steeds meer grote magazijnen om de steeds stijgende vraag naar pakketjeslevering op te vangen, ook in de Drechtsteden. Zo bouwt PostNL momenteel een sorteercentrum van maar liefst bijna 8000 vierkante meter in Dordrecht, dat in augustus af moet zijn. Het kan erger: bij onze zuiderburen in Vlaanderen is de gemiddelde huidige bebouwde oppervlakte maar liefst 27,2%, en dat is meteen de hoogste bebouwingsgraad in Europa. Gaan wij dezelfde kant op?

En in Sliedrecht?

Onze gemeente is al een dichtbebouwd lintdorp tussen de spoorweg, de A15 en de rivier, te midden in een economisch voortvarende industriezone – dat beseft het college van B&W maar al te goed. Een recente klacht van de Sliedrechtenaren is het parkeergedrag van grote bestelwagens in onze woonwijken. Dit heeft natuurlijk veel te maken met de ‘verdozing’ waar we het over hebben. Meer distributiecentra, betekent logischerwijs ook een groter wagenpark dat de leveringen doet. De gemeente wil hier iets aan doen, en organiseerde onlangs nog een inloopmoment met de buurtbewoners. Distributiebedrijven en leveranciers kunnen hier zelf natuurlijk ook iets aan doen, bijvoorbeeld door hun wagenpark nauwgezetter in de gaten te houden. Slimme voertuig tracking, zoals van een aanbieder als Verizon Connect, kan hierbij helpen. Wanneer het bedrijfsmanagement immers precies weet welke verplaatsingen een bestelwagen uitvoert, inclusief wanneer en hoe, dan kan het niet enkel bepalen of deze wel nodig zijn, maar ook bijvoorbeeld overgaan op een groepering van leveringen, waardoor er zowel minder voertuigen als minder nieuwe distributiecentra nodig zijn.

Zoals gezegd gaat het hier ook over woonruimte en niet alleen over de oppervlakte die wordt ingenomen door bedrijven. De gemeente plant in ons dorp twee nieuwe woonwijken, namelijk het 'Baanhoek Merwebolderterrein' en de VINEX-wijk 'Baanhoek West’. Hoewel er dus meer open ruimte ingenomen wordt, gebeurt dit echter wel slim, met aandacht voor groen en duurzaamheid. Een deel van de woningen krijgt zonnepannelen en een systeem voor wateropvang, waardoor de impact op de omgeving en het risico op het overstromingsgevaar in ons dorp gering blijft. Het is dus wel duidelijk dat bij ons nu al creatief omgesprongen wordt met de beperkte open ruimte. Wie weet neemt de rest van de provincie hier wel een voorbeeld aan?

Deel dit bericht met je vrienden!