dinsdag 20 oktober 2020

Alles over Sliedrecht

PRO Sliedrecht over 'Wonen in Sliedrecht'

24 mei 2019

SLIEDRECHT - Binnenkort gaat de Sliedrechtse Gemeenteraad praten over de toekomst van “Wonen in Sliedrecht”. Als de planning klopt, zal dat op 18 juni zijn. Dat is dan ongeveer een jaar later dan het oorspronkelijk verzoek van de Drechtsteden was aan alle Drechtgemeenten om voor elke stad en dorp in ons gebied de plaatselijke uitwerking van de Woonvisie gereed te hebben.

PRO Sliedrecht is in februari 2018 daarom een werkgroep Woonvisie gestart. Ze nodigden inwoners en organisaties uit met hen mee te denken over wat voor Sliedrecht goed (het best?) zou kunnen zijn als het gaat om wonen in de toekomst.

Kort na de zomer 2018 rondde de werkgroep het rapport af.

Conclusies daarin zijn:
• Om de eigen bevolkingsgroei op te vangen kan worden volstaan met een minder omvangrijk bouwprogramma, dan in de Drechtstedenvisie wordt genoemd.
• De bijstelling van dat bouwprogramma biedt bouwmogelijkheden voor een langere periode dan tot 2021 en 2031.
• Voor PRO Sliedrecht heeft het bouwen voor extra groei van de Drechtsteden (dus bouwen voor mensen van buiten de regio) geen prioriteit. Want ons betreft is het extra te bouwen contingent woningen vooral beschikbaar voor de opvang van de eigen bevolkingsgroei in de komende jaren.
• Met de nodige (ruimtelijke en bouwkundige) creativiteit is het mogelijk om binnen de grenzen van Sliedrecht (de Merwede, de gemeentegrenzen met Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam en de Betuweroute) voldoende woningen te realiseren voor de eigen opvang tot zeker 2031 (maar aannemelijk tot 2041).
• PRO Sliedrecht vindt dat zowel bij het bouwen in de huur- als in de koopsector de nadruk moet liggen op woningen die bijdragen aan de doorstroming. Er zal daarom sprake moeten zijn van een uitgekiend bouwprogramma, waarbij de lokale behoefte aan woningtypen (in vorm en prijs) uitgangspunt is. Daarbij is de kennis van de plaatselijk woningmarkt van Tablis Wonen en de lokale makelaars onontbeerlijk.
• Om in de huursector de doorstroming (vanuit in het bijzonder de koopsector) mogelijk te maken voert de gemeente Sliedrecht een markttoets uit. Daaruit moet blijken of er partijen geïnteresseerd zijn om in Sliedrecht woningen in het middenhuursegment te realiseren. Als die partijen er niet zijn, is het aan Tablis Wonen in deze behoefte te voorzien.
• PRO Sliedrecht onderschrijft het door Tablis Wonen gepresenteerde veranderprogramma, dat voorziet in de toevoeging van 350 woningen aan de bestaande sociale voorraad. Het in de Woonvisie Drechtsteden voorgestelde stand-still-principe voor de sociale woningvoorraad vinden we niet wenselijk en onhoudbaar.
• Om Sliedrechters een ruimere kans te bieden in ons dorp een woning te huren, zijn aanpassingen nodig in het huidige woningverdeelsysteem (Woonkeus Drechtsteden).
• Het bouwprogramma kenmerkt zich kwalitatief door te voldoen aan eisen met betrekking tot de levensloopbestendigheid van de woningen (in lijn met o.a. het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap) en die inzake duurzaamheid

U kunt het hele rapport vinden: https://www.prosliedrecht.nl/nieuws/woonvisie/

PRO Woonavond
Omdat iedereen in ons dorp woont of (ook in de toekomst) wil wonen, is het goed om daarover met elkaar van gedachten te wisselen voordat de besluitvorming gaat plaats vinden.

Op deze avond komen er zaken aan de orde, als:
• Huizen bouwen; we hebben ruimte zat. De helft van ons grondgebied ligt over het spoor en daar kunnen dus met gemak 10 tot 15.000 huizen staan.
• Voor wie bouwen we?
• En wat willen die precies?
• Is er straks nog wel een huis voor onze kinderen of juist voor onze ouders.

Over dat soort vragen gaat het dus als PRO Sliedrecht met u wil praten over Wonen in Sliedrecht op dinsdag 4 juni om 19.30 uur Inloop vanaf 19.15 uur

Locatie:
Griendencollege
Professor Kamerlingh Onneslaan 109
3362 VE Sliedrecht

De woonvisie van de Drechtsteden vind u hier https://www.drechtsteden.nl/dds/up/ZecpxsuJqB_171026_DEF_Woonvisie_Drechtsteden_2017-2031.pdf

Op deze avond zijn naast de fractie van PRO Sliedrecht ook de heer Aaike Kamsteeg (oud wethouder van Dordrecht en Zwijndrecht) en de heer Philip Kroon Beleidsadviseur van Tablis Wonen aanwezig. De heer Kamsteeg was als portefeuille houder mede opsteller van de regionale woonvisie. De heer Kroon heeft de werkgroep geadviseerd bij het opstellen van het rapport.

Deel dit bericht met je vrienden!