Lerarentekort neemt toe in Drechtsteden

16 juni 2022 • 09:06
Lerarentekort neemt toe in Drechtsteden

DRECHTSTEDEN - Scholen kampen met groeiende lerarentekorten. Om deze tekorten weg te nemen bestaan er diverse initiatieven. UWV heeft een publicatie over het lerarentekort opgesteld, waarin mogelijke oplossingen zijn opgenomen. Één van die oplossingen is bijvoorbeeld het aanboren van nieuw talent. Leerkrachten en docenten behoren tot de pedagogische beroepen. UWV verstrekt in Drechtsteden  minder dan 100 lopende WW-uitkeringen aan werkzoekenden met zo’n beroep. Het afgelopen jaar is het aantal uitkeringen bij pedagogische beroepen met 29% gedaald. Tegelijkertijd raamt UWV het aantal ontstane vacatures in 2021 voor deze beroepen op zo’n 700.

“Onderwijs is een zaak van persoonlijk, maatschappelijk en economisch belang. Op individueel niveau draagt het bij aan inkomstenverwerving, persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke participatie en verbinding. Voor bedrijven en instellingen is onderwijs het fundament van bedrijfsvoering, van vernieuwing en nog belangrijker: van innovatie. Tekorten aan leraren zijn dan ook een uiterst serieuze zaak.”, zegt Willem Schrijver, arbeidsmarktadviseur bij UWV. “Het is daarom erg goed dat er afgelopen april een landelijk onderwijs akkoord is gesloten om de werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken, tekorten terug te dringen en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Op landelijk en regionaal wordt nu al veel gedaan om potentieel arbeidsaanbod te interesseren. Leerkracht en docent zijn kansrijke beroepen en ook interessant voor mensen die een carrière switch overwegen.”

Minder dan 100 WW-uitkeringen naar werkzoekenden met pedagogisch beroep

Werkzoekenden met een pedagogisch beroep maken met 76 WW-uitkeringen een klein deel uit van het totaal aantal WW-uitkeringen in Drechtsteden. Werkzoekenden met een kansrijk pedagogisch beroep vinden door de krapte op de arbeidsmarkt sneller werk. Drie van de tien WW-uitkeringen aan werkzoekenden met een pedagogisch beroep gaat naar 50-plussers. Met 23 WW-uitkeringen gaat nog geen derde van deze uitkeringen naar leerkrachten basisonderwijs, docenten algemene vakken en docenten beroepsgerichte vakken in het voortgezet onderwijs. Leerkrachten en docenten maken onderdeel uit van het overzicht kansrijke beroepen van UWV.

In totaal verstrekte UWV eind mei 2022 in Drechtsteden 2.352 WW-uitkeringen aan werkzoekenden. Het aantal WW-uitkeringen daalde in die maand met 3,7% (-91 WW-uitkeringen) en in een jaar tijd met 34% (-1.192). Het WW-percentage (de WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking) is voor de regio met 1,6% iets lager dan de 1,8% voor Nederland.

Tekorten in het onderwijs

Onderwijs kampt met een krappe arbeidsmarkt. UWV meet de spanning op de arbeidsmarkt met de spanningsindicator. Ook de arbeidsmarkt in Drechtsteden is voor leerkrachten basisonderwijs krap. Dit wil zeggen dat er erg weinig werkzoekenden met een kortdurende WW-uitkering tot zes maanden beschikbaar zijn voor vacatures bij scholen. Ook het voortgezet onderwijs kent moeilijkheden bij de vacaturevervulling. Hierbij gaat het in Drechtsteden zowel om docenten exacte vakken als taalkundige vakken. UWV heeft een publicatie opgesteld over de lerarentekorten.

Initiatieven om in tekorten te voorzien

UWV raamt het aantal ontstane vacatures voor pedagogische beroepen voor 2021 in Drechtsteden op zo’n 700, waarvan 250 voor docenten secundair onderwijs en 150 voor leerkrachten basisonderwijs. In de regio lopen verschillende initiatieven om het tekort aan leerkrachten en docenten weg te nemen. Één van de oplossingen voor het lerarentekort is het aanboren van nieuw talent. Zowel landelijk als regionaal gebeurt er veel op het gebied van informatieverstrekking om mensen te interesseren voor werken in het onderwijs:

  • Het landelijk Onderwijsloket  is hét online platform met alle informatie over werken in het onderwijs in Nederland en is een initiatief van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en het hoger onderwijs (hbo en wo). Het Onderwijsloket organiseert onder meer webevents voor mensen die in het onderwijs willen werken.
  • Campagne ‘baanvanhetleven’, is het gezamelijke initiatief van Rijksoverheid, G4 en tal van partners.
  • Passie voor Onderwijs Drechtsteden is een regionaal initiatief om werken in het onderwijs te promoten, beginnende leraren te ondersteunen en zij-intstroom te stimuleren door een vergoeding te geven voor scholing.

Om een baan in het onderwijs aantrekkelijker te maken is in april 2022 het onderwijsakkoord ‘Samen voor het beste onderwijs’ gesloten tussen het ministerie van OCW, de vakbonden en de PO-Raad en VO-raad. Het akkoord zorgt voor salarisverbetering in het primair onderwijs, verlichting van de werkdruk in het voortgezet onderwijs en is vertrekpunt voor een werkagenda om het personeelstekort samen aan te pakken in de komende jaren.


Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.