Kansen voor zij-instromers – Drechtsteden springt om medewerkers kinderopvang

17 mei 2023 • 08:13
Kansen voor zij-instromers – Drechtsteden springt om medewerkers kinderopvang

DRECHTSTEDEN - Werkgevers in de kinderopvang hebben in Drechtsteden te maken met een tekort aan personeel. De vooruitzichten voor mensen die in de kinderopvang aan de slag willen zijn goed. Het personeelstekort in de kinderopvang zorgt ervoor dat meer mensen thuis voor hun kinderen zorgen en zo niet beschikbaar zijn om meer uren te gaan werken. Dit schetst het belang van werken in de kinderopvang. Ook in arbeidsmarktregio Drechtsteden werken UWV, gemeenten, werkgevers, sector en opleiders samen op personeelstekorten aan te pakken.

De kinderopvang vervult als maatschappelijke sector een essentiële rol voor het functioneren en de kwaliteit van de samenleving. Werkgevers in àlle sectoren kunnen te maken krijgen met een moeizamere vervulling van hun vacatures als kinderopvang onvoldoende beschikbaar is voor huidig en toekomstig personeel. Arbeidspotentieel dat nog aan de kant staat of meer uren wil werken, blijft dan onbenut.

Zeer krappe arbeidsmarkt voor pedagogisch medewerkers kinderopvang
Uit een peiling onder werkgevers in kinderopvangorganisaties blijkt dat zij als drie belangrijkste oorzaken van het personeelstekort noemen: het ziekteverzuim van werknemers (67%), te weinig aanbod van geschikte kandidaten (66%), en dat ze al voor lange tijd een tekort hebben dat ze niet hebben kunnen inlopen (51%). Oplossingen om het personeelstekort aan te pakken zijn:

bevordering van zij-instroom;
terugdringen van verzuim en verloop;
opzetten van combi-banen;
inzetten van stagiaires.

Grote tekorten in de kinderopvang
UWV verstrekte eind april 2023 in Drechtsteden aan slechts 14 werkzoekende (pedagogisch) medewerkers kinderopvang een WW-uitkering. Het aantal openstaande vacatures voor (pedagogisch) medewerker nam tegelijkertijd toe naar 50 vacatures. Meer ouders zullen naar verwachting een beroep doen op de sector als de kabinetsplannen worden doorgevoerd om voor alle werkende ouders de kinderopvang nagenoeg geheel te vergoeden. AFB Research voorspelt voor 2032 op basis van deze plannen een landelijk personeelstekort van 32.500 personen in de kinderopvang.

Vaardigheden en zij-instroom in de kinderopvang
In Drechtsteden werken UWV, gemeenten, werkgevers en opleiders nauw samen om mensen aan een duurzame baan te helpen. Het afgelopen jaar heeft het Werkgeversservicepunt Baanbrekend Drechtsteden in samenwerking met het Regionaal Mobiliteitsteam Kickstart diverse kandidaten met en zonder uitkering kunnen plaatsen bij werkgevers in de kinderopvang als leerling Pedagogisch Medewerker met een daarbij behorende opleiding op MBO 3 en 4 niveau tot Pedagogisch Medewerker. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het ROC Da Vinci College als van particuliere opleiders, die deze opleidingen regulier, maar ook verkort aanbieden.

Voorbeelden van belangrijke skills en vaardigheden om als (pedagogisch) medewerker kinderopvang aan de slag te kunnen, zijn:

begeleiden van en aandacht hebben voor anderen;
communicatieve vaardigheden voor contacten met kinderen en samenwerking met collega’s en ouders;
organiseren en begeleiden van spelactiviteiten;
zelfstandig werken, verantwoordelijkheid nemen/dragen en creativiteit.
De zij-instroom van mensen met de juiste kwalificaties, die niet meer in een andere sector werkzaam willen zijn, zou een bijdrage aan het terugdringen van de tekorten in de kinderopvang kunnen zijn. Hierbij kan worden gedacht aan activiteiten-, groeps- en woonbegeleiders, verkoopmedewerkers detailhandel, kelners, barpersoneel, receptionisten, telefonisten en verzorgenden. Werkzoekenden die zich hierin herkennen kunnen overwegen de overstap naar de kinderopvang te maken. Hiervoor kunnen zij bijvoorbeeld terecht bij het Leerwerkloket.

De UWV-publicatie Zij-instroom belangrijk voor aanpak tekorten kinderopvang geeft inzicht in de personeelstekorten in de kinderopvang en de mogelijke oplossingen zoals bij voorbeeld zij-instroom.

Samenwerken om mensen aan een duurzame baan te helpen
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de zij-instroom en doorstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in kraptesectoren bevorderen. Ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, zijn betrokken bij het initiatief om sectorale loopbaanpaden te ontwikkelen met daaraan gekoppeld leerlijnen praktijkleren in het mbo. De sector creërt via jobcarving en functiecreatie in- en opstapfuncties die vervolgens via praktijkleren worden gekoppeld aan een mbo-opleiding of delen daarvan.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.