maandag 25 januari 2021

Alles over Sliedrecht

College: Op weg naar goed vastgoed - Onderhoud gemeentelijke gebouwen op orde

1 juli 2020

SLIEDRECHT - Op 30 juni werd in een beeldvormende raadsvergadering besproken wat nodig is om het gemeentelijk vastgoed op het juiste onderhoudsniveau te brengen en te houden.

Wethouder Ed Goverde wil hiervoor jaarlijks een bedrag van 1,4 mljn reserveren. De raad zal hierover besluiten in september. Veel van het gemeentelijk vastgoed wordt gebruikt voor de huisvesting van
maatschappelijke functies, zoals sportvoorzieningen, de Lockhorst, SJOS, de bibliotheek, Zorg en Welzijn (Bonkelaarhuis), kinderboerderij, brandweerkazerne, Gemiva en de eigen huisvesting van de gemeente Sliedrecht.

Sinds 2006 is het beleid om alleen het hoogst noodzakelijke (dagelijks) onderhoud uit te voeren. Hiervoor is op dit moment in de begroting 320.000 euro beschikbaar. Er is tot nu toe nauwelijks geld gereserveerd in een voorziening voor planmatig (groot) onderhoud. Het overgrote deel van de huuropbrengsten uit vastgoed vloeit terug in de algemene middelen van de gemeente.

Het college heeft nu de vastgoed portefeuille grondig in beeld gebracht. Het constateert op basis van de verplichte meerjarenonderhoudsplannen (mjop’s) dat het jaarlijkse budget verre van toereikend is om het gemeentelijk vastgoed op peil te houden. Het college wil vanaf 2021 jaarlijks een toereikende financiële reservering uit de huuropbrengsten doen, oplopend naar 1,4 mljn om verantwoord onderhoud van het gemeentelijk vastgoed te kunnen bekostigen.

Deel dit bericht met je vrienden!