zondag 24 januari 2021

Alles over Sliedrecht

College van B&W blij met brede steun voor kadernota 2021

1 oktober 2020

SLIEDRECHT - Gisteravond heeft de Sliedrechtse gemeenteraad de kadernota 2021 goedgekeurd. In de kadernota wordt de komende jaren volop ingezet op groei en ontwikkeling in het dorp. Het college van burgemeester en wethouders is blij met de brede steun. Burgemeester Dirk van der Borg: "De beweging voorwaarts is ingezet. De komende jaren gaan we aan de slag om het goede te behouden en in te zetten op ontwikkeling en vernieuwing. Dat verdient Sliedrecht!"

In de kadernota ligt de focus op drie kernopgaves: ruimtelijke vernieuwing, een veilige en inclusieve samenleving en ondernemerschap en betrokkenheid van burgers.  

Vooruit
De brede steun, zowel vanuit de coalitie als vanuit de oppositie, laat zien dat ook de gemeenteraad vooruit wil met Sliedrecht. Van der Borg: "Als college hebben we de keuze gemaakt om deze kadernota anders neer te zetten, met een visie die verder gaat dan de dag van vandaag. De vraagstukken en de maatschappelijke opgaven die voorliggen, maken dat noodzakelijk. Het is mooi om te merken dat de gemeenteraad en het college samen voor dat belang gaan staan."

Kwetsbare inwoners
De gemeenteraad nam onder andere een motie aan om te komen tot een fonds voor kwetsbare inwoners. Een deel van de Eneco-gelden zal hiervoor worden gebruikt.

Lees meer over:

kadernota college steun
Deel dit bericht met je vrienden!