dinsdag 22 september 2020

Alles over Sliedrecht

Frauduleuze e-mail in omloop

7 februari 2020

DRECHTSTEDEN - Er is momenteel een frauduleuze e-mail in omloop. Deze e-mail lijkt van SVHW afkomstig, maar dit is zeker niet het geval. SVHW is een samenwerkingsverband van 13 gemeenten en waterschap Hollandse Delta. SVHW heeft als belangrijkste taak het heffen en innen van lokale belastingen en het vaststellen van de waarden voor de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

De verzenders dreigen met beslaglegging indien u niet overgaat tot betaling op het rekeningnummer LU326133820019489309. Ga zeker NIET over tot betaling! Deze e-mail is niet van SVHW afkomstig. SVHW zal nooit aanmaningen en/of dwangbevelen per e-mail naar u toesturen.

Op de website van SVHW, www.SVHW.nl vindt u een voorbeeld van de frauduleuze e-mail. Bij twijfel over de echtheid van e-mails/brieven kunt u bellen met het klantcontactcenter van SVHW op telefoonnummer 0186 577 222.

Lees meer over:

fraude svhw
Deel dit bericht met je vrienden!