zondag 11 april 2021

Alles over Sliedrecht

Regio Drechtsteden-Gorinchem ontvangt Regio Deal van 22,5 miljoen euro

17 februari 2020

DRECHTSTEDEN - De regio Drechtsteden-Gorinchem heeft van het rijk 22,5 miljoen euro gekregen om onder andere het onderwijs beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt in het gebied. Maar ook is de Regio Deal-subsidie voor verbetering van oevers, woningbouw en om bedrijven te laten innoveren. Het geldbedrag is samen met de provincie Zuid-Holland eind vorig jaar aangevraagd.

De overheden willen met het geld projecten opzetten om meer opleidingen in het hoger onderwijs aan te bieden en meer studenten te verleiden voor het beroepsonderwijs te kiezen. Concreet wordt er ingezet op de verdere ontwikkeling van het Leerpark in Dordrecht en de Regionale Innovatie- en Beroepencampus in Gorinchem. Tientallen bedrijven in de regio gaan aan de slag met innovatiethema’s bijvoorbeeld op het gebied van energie/duurzaamheid en waterveiligheid. Andere projecten richten zich op het aantrekkelijk maken van de oevers voor werken, wonen en recreëren o.a. met een getijdenpark en door maritiem erfgoed bereikbaar en toegankelijk te maken. Hiervoor worden bedrijven verplaatst, woningbouwprojecten opgestart en wordt gekeken naar alternatieve vervoersmogelijkheden over water zoals de inzet van watertaxi’s.

Wouter Kolff, voorzitter van de Drechtsteden is zeer tevreden met de deal: “Onze maritieme regio is volwassen geworden en claimt samen met Gorinchem een sterke positie als poort van de randstad. Samen hebben we een krachtige ambitie ontwikkeld om onze sociaal-economische positie te verbeteren. Ik ben trots op de manier waarop we ons vandaag de dag presenteren. Hiermee kunnen we vooruit!”

André Flach, vicevoorzitter regio Drechtsteden, verantwoordelijk voor externe betrekkingen en de indiening van de Regio Deal: “Het is geweldig dat we 22,5 miljoen van het Rijk toegekend hebben gekregen. Dit komt op het juiste moment. Nu kunnen we eindelijk echt werk maken van de verrommelde rivieroevers van de Noord, de Merwede en de Waal. En kunnen we ervoor zorgen dat bedrijven innoveren en meer jongeren via een passende opleiding werk vinden bij onze werkgevers!” Ook Reinie Melissant, burgemeester Gorinchem, is zeer verheugd: “Dit is fantastisch nieuws! We kunnen nu als regio werken aan een duurzame toekomst voor onze inwoners en bedrijven. Neem de beroepencampus in Gorinchem. Daar kunnen studenten uit de hele regio een vak leren. Of de oevers van de Linge. Daar maken we ruimte voor woningen en recreatie. De Arkelsedijk in Gorinchem is zo'n voorbeeld en er zijn er veel meer aan te wijzen in de regio.”

Hoe verder
Overheden, bedrijfsleven en onderwijs hebben de handen ineengeslagen om deze miljoenen naar de regio te halen. De komende maanden gaan de overheden samen met onder meer scholen en bedrijven en het Rijk afspraken maken over hoe de miljoenen precies ingezet gaan worden.

Regio Deal
De Regio Drechtsteden-Gorinchem is een van de 26 regio’s die aanspraak deden op de in totaal 180 miljoen euro die het Rijk beschikbaar stelt in de vorm van Regio Deals.

22,5 miljoen euro voor Drechtsteden en Gorinchem
In de Drechtsteden en Gorinchem zijn de gevolgen van de economische crisis nog steeds voelbaar. De economische groei blijft achter en veel sectoren hebben te maken met noodzakelijke veranderingen op het gebied van digitalisering en verduurzaming. Door een impuls te geven aan onderwijs, economie en de arbeidsmarkt en deze beter op elkaar aan te laten sluiten kunnen bewoners makkelijker een baan vinden die bij hen past. Water speelt een belangrijke en verbindende rol in deze regio. De oevers krijgen een impuls om zo kansen te bieden voor nieuwe bedrijvigheid, woningen, recreatie en de natuur. Het Rijk investeert 22,5 miljoen euro in deze regio. Dit is een van de 14 deals waar de ministerraad vandaag op voorstel van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) mee akkoord is gegaan.

Minister Schouten: “Uit alle ingediende voorstellen spreekt een enorm enthousiasme en een grote gedrevenheid om aan de slag te gaan. In heel Nederland zien we unieke samenwerkingen waarin partijen elkaar opzoeken om samen te werken aan het verder brengen van de regio. Dat is precies waar de Regio Envelop voor bedoeld is: samenwerken aan de plek waar we met elkaar wonen, werken, leren en leven. Al deze verschillende plekken zijn bijzonder en samen vormen ze het Nederland zoals wij dat kennen. Ik kijk uit naar de uitwerking en vervolgstappen die er nu gezet gaan worden.”

Minister Knops: “Met deze Regio Deals willen we de welvaart in heel Nederland verbreden. Dat doen we samen met de lokale overheden en maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de regio. Het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen staan daarbij centraal. Denk aan het verbeteren van voorzieningen, het beter laten aansluiten van het regionale onderwijs op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven en het passen makend van het woningaanbod. Ik ben ook blij dat er met deze Regio Deals aandacht is voor samenwerking binnen de regio’s,  kansen die spelen in de grensregio’s en aansluiting wordt gezocht met de eerder gesloten woondeals.”

14 Regio Deals
Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Vanuit heel Nederland zijn de afgelopen maanden 26 voorstellen voor een Regio Deal ingediend. Daarvan zijn nu 14 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat uitwerken tot een deal. Voor deze deals is 180 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit.

De voorstellen zijn met name beoordeeld op de uitdagingen in de regio en de bijdrage aan de brede welvaart. Ook is gekeken naar de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht in de regio en of concrete resultaten binnen de periode 2020-2022 kunnen worden bereikt.

Financieel partnerschap
Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% van de bijdrage komt vanuit het Rijk en minimaal 50% vanuit publieke partners in de regio zelf. Zo is er ruim 360 miljoen euro beschikbaar. De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat deze 14 Regio Deals medio 2020 kunnen worden afgesloten. Begin 2018 is voor 6 opgaven al 482 miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2019 was dat 215 miljoen voor 12 deals.

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-deals/documenten/kamerstukken/2020/02/14/kamerbrief-selectie-derde-tranche-regio-deals

Reacties
Wouter Kolff, voorzitter van de Drechtsteden is zeer tevreden met de deal: "Onze maritieme regio is volwassen geworden en claimt samen met Gorinchem een sterke positie als poort van de Randstad. Samen hebben we een krachtige ambitie ontwikkeld om onze sociaal-economische positie te verbeteren. Ik ben trots op de manier waarop we ons vandaag de dag presenteren. Hiermee kunnen we vooruit!" André Flach, vicevoorzitter regio Drechtsteden en verantwoordelijk voor externe betrekkingen en de indiening van de RegioDeal: "Het is geweldig dat we 22,5 miljoen van het Rijk toegekend hebben gekregen. Dit komt op het juiste moment. Nu kunnen we eindelijk echt werk maken van de verrommelde rivieroevers aan de Noord, de Merwede en de Waal. En kunnen we ervoor zorgen dat bedrijven innoveren en meer jongeren via een passende opleiding werk vinden bij onze werkgevers!"

 

Lees meer over:

drechtsteden regio
Deel dit bericht met je vrienden!