woensdag 8 april 2020

Alles over Sliedrecht

SGP-ChristenUnie, het CDA en de PvdA zeggen vertrouwen in Pro Sliedrecht op

16 februari 2020 (door Hans Huisman)

Op zaterdagochtend is fractievoorzitter Gerrit Venis van PRO Sliedrecht  geïnformeerd over het feit dat onze de partners SGP-ChristenUnie, het CDA en de PvdA in het college geen vertrouwen meer hebben in het samenwerken met Pro Sliedrecht.

In het gesprek, dat nauwelijks drie minuten duurde, is aangegeven dat Gerrit Venis 30 minuten de tijd kreeg om zijn fractie en partij te informeren. De drie coalitiepartijen maakten dit daarna via een persbericht wereldkundig.

De fractie van PRO Sliedrecht betreurt het dat wethouder Hanny Visser, via dit persbericht, werd geïnformeerd dat ook zij niet meer welkom is in het college. Dit was blijkbaar donderdagavond al bekend was bij de overige collegeleden.

De fracties van de SGP-ChristenUnie, het CDA en de PvdA geven aan dat het onderlinge vertrouwen is verdwenen, doordat er te vaak interne meningsverschillen zijn ontstaan. De fractievoorzitters Paas (SGP-ChristenUnie), Dunsbergen (CDA) en Huijzer (PvdA): “We betreuren het dat deze stap nodig is. Het is geen gemakkelijke keuze, maar we zien in deze omstandigheden onvoldoende basis om met PRO Sliedrecht verder samen te werken.”

"Twee jaar geleden is een ambitieus coalitieakkoord opgesteld met als doel het beste resultaat voor Sliedrecht. Om succesvol uitvoering te kunnen geven aan het coalitieakkoord is een stabiele en betrouwbare coalitie noodzakelijk. Zowel stabiliteit als betrouwbaarheid ontbreken op dit moment".

Het coalitieakkoord heeft nog steeds de steun van de fracties van de SGP-ChristenUnie, het CDA en de PvdA.

De portefeuilles worden tijdelijk verdeeld over de wethouders Spek (CDA) en Vat (SGP-ChristenUnie). De verwachting is dat op korte termijn de PvdA de naam van hun kandidaat-wethouder bekend maakt.

Burgemeester Van Hemmen neemt het op voor Hanny Visser, die het slachtoffer is geworden van de vertrouwenskwestie: "Helaas heeft het ook gevolgen voor een zeer capabele wethouder. Hanny Visser-Schlieker heeft zich afgelopen jaren met hart en ziel ingezet voor onze gemeenschap en voor de kwetsbaren in het bijzonder. Ik denk dan aan het prachtige concept en uitvoering van het Bonkelaarhuis, de zeer effectieve samenwerking met de provincie om de vervuiling door Chemours te stoppen en aan de legio van maatschappelijk zware dossiers waar zorg en veiligheid elkaar raken. Voor die inhoud stond Hanny er en kon Sliedrecht op haar bouwen".

Op zaterdagmiddag werd door de drie coalitiepartners aangekondigd dat het coalitieakkoord in maart zal worden herbevestigd in de gemeenteraad.

Deel dit bericht met je vrienden!