Bedenk dan wel welk basisniveau aanvaardbaar is

17 december 2015

SLIEDRECHT - ,Als je gaat bezuinigen, bedenk dan wel welk basisniveau aanvaardbaar is.” PRO Sliedrecht maakte van de laatste raadsvergadering voor het zomerreces gebruik om het onderhoudsniveau van de bruggetjes aan de kaak te stellen en dit als voorbeeld te nemen voor de vier bezuinigingssporen die de gemeente afloopt. Bezuinigingssporen waar de hele raad vrede mee heeft, al is zij wel benieuwd met welke voorstellen het gemeentebestuur gaat komen en hoe het uitvoeringsprogramma eruit ziet dat na de zomer wordt gepresenteerd.

Door Erik de Bruin
,,We hadden graag een preview gehad”, zei Ton Spek. De fractievoorzitter van het CDA, dat na de verkiezingen terugkeerde in de oppositiebanken, stak een kritisch betoog af. ,,We wisten dat het een beleidsarme Kadernota zou zijn, maar zó arm hadden we niet verwacht. Het nieuwe college heeft andere verwachtingen gewekt.” Vervolgens gooide hij het over dezelfde boeg als bij de bespreking van de Jaarrekening op 27 mei dat de inwoners centraal moeten staan. ,,De nadruk ligt op geld en stenen.” ,,Daar heeft u gelijk in. We hadden ook aangekondigd dat het een kale beleidsnota zou zijn. Ik zou willen zeggen: Vorm uw mening als het uitvoeringsprogramma wordt besproken”, reageerde wethouder Hans Tanis.
Veiligheid
Hoewel het allemaal niet zo spannend was, om met de woorden van VVD-voorman Alexander Kieft te spreken, werden wel meningen geuit en opmerkingen gemaakt waarmee de fracties duidelijk maakten wat zij belangrijk vinden en wat het gemeentebestuur volgens hen niet over het hoofd mag zien. ,,Met veiligheid neem je geen risico”, zei Kieft, daarmee doelend op het feit dat op de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wordt bezuinigd door de gemeenten die tot dit gebied behoren. Hij zei dit een slechte zaak te vinden waarop burgemeester Bram van Hemmen reageerde dat dit door elke gemeente wordt ondersteund. ,,Omdat het zo is afgesproken. We werken volgens het trap op, trap af-principe. Een lagere algemene uitkering van het Rijk zorgt er automatisch voor dat minder geld doorstroomt naar de Veiligheidsregio. Concreet betekent dit onder andere dat de brandweer met minder mensen uitrukt. De brandweer geeft aan dat dit in principe moet kunnen.”
Oosterburen
Nico de Jager (SGP-ChristenUnie) bracht naar voren dat het college op regionaal niveau meer ambities moet tonen. Hij pleitte voor maximale en volwaardige participatie in de Drechtsteden en gaf aan dat Hardinxveld-Giessendam zich nog altijd oriënteert op met wie zij wil samenwerken. Op zijn vraag welke contacten Sliedrecht onderhoudt met haar oosterburen antwoordde Van Hemmen dat er regelmatig contact is op burgemeestersniveau. ,,Waarbij ook over nadere samenwerking wordt gesproken. Dat contact wordt na 1 augustus voortgezet met de nieuwe waarnemend burgemeester van Hardinxveld-Giessendam.”
Fietsvriendelijke gemeente
De Jager, die het fractievoorzitterschap heeft overgenomen van de nieuwbakken wethouder Theo den Braanker, zei op korte termijn voorstellen te verwachten voor een fietsvriendelijke gemeente. Den Braanker, die onder andere Verkeer in zijn portefeuille heeft, zei zich niet te kunnen herinneren dat het college dit heeft beloofd. Wel gaf hij een tip mee. ,,In het najaar vindt de evaluatie plaats van het verkeerbeleidsplan. Dat zou een goed moment kunnen zijn om aan te geven hoe fietsvriendelijk Sliedrecht in uw ogen is en waar we heen zouden moeten gaan.” Bij een andere opmerking van De Jager over energiebesparing in gemeentelijke gebouwen en het gebruikmaken van natuurlijke hulpbronnen gaf de wethouder aan dat de gemeente dit op het netvlies heeft. Jennifer Lanser (PvdA) haakte in op wat Den Braanker zei over fietsvriendelijke gemeente en sprak ietwat venijnig uit dat dit in het raadsprogramma  staat vermeld. Ook ‘vocht’ ze een robbertje (met de nadruk op tje) met Tanis of het nu aan de raad of het college ligt dat de thema-onderzoeken naar mogelijke bezuinigingen niet opiniërend zijn besproken.
Pareltjes’
De raad vindt het in zijn algemeenheid een goede zaak dat de gemeente op vier terreinen kritisch onder de loep neemt waarop bezuinigd kan worden. ,,Minder tekort is nog geen overschot”, refereerde De Jager aan de structurele meevaller van circa 500.000 euro uit de meicirculaire. Op het subsidievlak zien de PvdA en PRO Sliedrecht niets in gemeenschappelijk Drechtstedelijk beleid. ,,Een stukje uitvoering zou kunnen, maar het beleid bepalen we zelf”, sprak Timo Pauw van laatstgenoemde partij ferme woorden. Hij voegde eraan toe dat PRO Sliedrecht tegen eventuele subsidieverlaging en lastenverzwaring is voor de ‘pareltjes in de lokale samenleving’ op het gebied van cultuur en sport. Vervolgens haalde Pauw de bruggetjes aan waarover hij voorafgaand aan de beraadslagingen over de Kadernota al een vraag had gesteld. ,,We hebben schriftelijke vragen gesteld over het onderhoudsniveau. Daarop kregen we het antwoord dat de beschikbare gemeentelijke middelen niet toereikend zijn om op termijn de veiligheid van gebruikers te garanderen. Nu vraag ik me af: wat is op termijn.”
Inhaalslag’
,,Dat is niet vandaag en ook niet volgende week”, antwoordde wethouder Hanny Visser-Schlieker. ,,Op dit moment is het niet gevaarlijk om van de bruggetjes gebruik te maken. Er zijn wel bruggetjes dringend aan onderhoud toe. We gaan vrij snel een inhaalslag maken. Voor het einde van het jaar is alles weer voldoende onderhouden. Omdat er te weinig budget is, wordt een aantal bruggetjes wel vervangen door duikers met dammen.” Zoals gezegd haalde Pauw dit onderwerp later nogmaals aan. ,,Bij de vorige bezuinigingsoperatie STOER is besloten dat op elk programma maximaal tien procent kan worden bezuinigd. Naar nu blijkt konden de bruggetjes die tien procent niet hebben. Een goed voorbeeld dat je de stand van zaken goed moet bekijken voordat je gaat bezuinigen. Kan het eigenlijk wel?” ,,Je moet ervoor waken dat gepleegde bezuinigingen niet als een boomerang terugkomen”, kon De Jager zich vinden in het betoog. ,,In dit geval kun je het zoeken in meerjarige onderhoudsplannen.” Ton Spek (CDA) sprak de wens uit dat er voor 2015 reëel wordt begroot: ,,Aan het discussiëren over bezuinigingen om vervolgens in de Jaarrekening te lezen dat er weer forse overschotten zijn, zullen we nooit wennen.”
Bron: Erik de Bruin.
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.