Privacyverklaring

Inleiding

Sliedrecht.net neemt uw privacy serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens er verwerkt worden en met welk doel dat gebeurt. Daarnaast kunt u in deze verklaring lezen over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via redactie@sliedrecht.net.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Sliedrecht.net verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens waar het om gaat. Afhankelijk van welke dienst u van ons gebruikt verwerken wij onderstaande gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere persoonsgegevens of gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar te verzamelen. Tenzij deze toestemming hebben van ouders en/of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via redactie@sliedrecht.net, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden

Sliedrecht.net verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met u op te nemen naar aanleiding van berichten die u ons heeft gestuurd.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sliedrecht.net neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Recht van inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sliedrecht.net. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of naar een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar redactie@sliedrecht.net.Niet in alle gevallen kunnen wij uw gegevens verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer dit wettelijk verplicht is voor de Belastingdienst. Wanneer dit het geval is, laten wij dit u uiteraard weten.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens die wij verzamelen worden opgeslagen op onze eigen servers. Sliedrecht.net deelt persoonsgegevens uitsluitend met derden wanneer dit wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. Verder zullen wij gegevens alleen aan derden verstrekken als wij daarvoor uw toestemming hebben gekregen.

Links naar andere websites

Op deze websites zijn een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden (bijvoorbeeld YouTube en Facebook). Sliedrecht.net is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u de privacyverklaringen van de betreffende organisaties lezen.

Cookies

Sliedrecht.net maakt gebruik van noodzakelijke cookies, geanonimiseerde analytische cookies en, na uw toestemming, van marketing cookies. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website.

Beveiliging

Sliedrecht.net neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met redactie@sliedrecht.net. Sliedrecht.net heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (opvolger van SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Vragen of klachten

Als u vragen of klachten heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met redactie@sliedrecht.net. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.