Aanscherping gezondheidskundige grenswaarde PFAS door EFSA

23 september 2020
Aanscherping gezondheidskundige grenswaarde PFAS door EFSA

DRECHTSTEDEN - De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft een nieuwe studie gedaan naar de gezondheidsrisico’s van PFAS* in voedsel.

In deze studie heeft EFSA een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde voor (de optelsom van) vier PFAS-stoffen vastgesteld, waaronder PFOA. De grenswaarde die EFSA heeft bepaald voor deze vier stoffen is lager dan de gezondheidskundige grenswaarde die het RIVM in 2016** voor PFOA heeft afgeleid. Het RIVM onderzoekt nu wat dit voor Nederlandse risicogrenzen voor PFOA en andere PFAS betekent.

Minister beslist over aanpassen norm
Een 'gezondheidskundige grenswaarde’ van een stof geeft aan wat de maximale hoeveelheid van een stof is die iemand binnen mag krijgen, zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn gezondheid. De EFSA is van mening dat de gezondheidskundige grenswaarde voor een aantal PFAS lager moet worden. Dat betekent dat gezondheidseffecten kunnen optreden bij een lagere blootstelling dan eerder werd gedacht. Het RIVM onderzoekt of de bevindingen van EFSA gevolgen hebben voor de gezondheidskundige grenswaarde in Nederland. Het RIVM rapporteert zijn bevindingen eind dit jaar aan de betrokken ministeries. De minister neemt vervolgens een besluit over het eventueel aanpassen van wettelijke normen.

Gevolgen regio
Van de vier door EFSA onderzochte PFAS-stoffen hebben we in onze regio vooral met PFOA te maken. Voor onze regio is de vraag of de EFSA-studie gevolgen heeft voor de conclusies uit onderzoeken die hier gedaan zijn, en de adviezen die daaruit volgden. Bijvoorbeeld voor moestuinen in onze regio. Die vraag wordt actueel op het moment dat het RIVM de gezondheidskundige grenswaarde voor Nederland voor PFOA aanpast en als het ministerie nieuwe wettelijke normen voor Nederland vaststelt.

Geen directe maatregelen 
De nieuwe grenswaarde van de EFSA geeft voor de gemeenten, na afstemming met de GGD, geen aanleiding om vooruitlopend op de beoordeling van het RIVM per direct maatregelen te treffen of adviezen bij te stellen. De gezondheidskundige grenswaarde is gebaseerd op levenslange, dagelijkse inname van de betreffende stof. Dit maakt het verantwoord om het RIVM-advies over de EFSA-studie af te wachten. 
Het advies voor eten uit eigen tuin blijft daarom vooralsnog zoals het was. Voor moestuinen binnen een kilometer rond DuPont/Chemours geldt het advies om met mate uit eigen tuin te eten, dus niet te veel en niet te vaak. 

Duidelijkheid
Uiteraard vinden wij het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de betekenis van de nieuwe EFSA grenswaarde voor de adviezen over met name PFOA. Onze prioriteit is en blijft een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. We trekken hierin als overheden, van lokaal tot landelijk, samen op. Naast de gemeenten in onze regio zijn daarbij ook de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de GGD Zuid-Holland Zuid betrokken.

U leest meer over de studie van de EFSA op de website van het RIVM.

* PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoroalkylstoffen. De chemische stoffen uit deze groep zijn door mensen gemaakt en komen van nature niet voor in het milieu. PFAS kunnen een risico vormen voor de gezondheid van mensen en het milieu. De stof PFOA, in het verleden jarenlang gebruikt door DuPont in Dordrecht, behoort tot de stoffengroep PFAS.

** De Europese gezondheidskundige grenswaarde voor PFOA lag voorheen ruim boven die van het RIVM uit 2016.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.