Albert Schweitzer ziekenhuis: ‘Geen nieuwe  COVID-patiënt erbij tot verdeling eerlijker is’

03 november 2021
Albert Schweitzer ziekenhuis: ‘Geen nieuwe  COVID-patiënt erbij tot verdeling eerlijker is’

DORDRECHT/ZWIJNDRECHTSE WAARD -  Het Albert Schweitzer ziekenhuis doet vanaf woensdag 3 november, 14.00 uur een klemmend beroep op huisartsen en ambulancezorg om patiënten met overtuigende COVID-klachten of met een bewezen COVID-besmetting te verwijzen naar, of te presenteren bij andere ziekenhuizen in de regio. Aan collega-ziekenhuizen wordt dringend gevraagd om COVID-patiënten uit de Drechtsteden over te nemen. Deze situatie blijft van kracht totdat een eerlijker verdeling van COVID-patiënten is ontstaan tussen de ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland, volgens de afspraken binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). 

Onevenredig

Door de onevenredig grote toestroom van COVID-patiënten in de afgelopen twee weken naar het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, heeft de druk op het personeel en op de patiëntenzorg (COVID en niet-COVID) zorgwekkende vormen aangenomen. Tegelijkertijd blijkt dat het vooraf afgesproken systeem van eerlijke spreiding van COVID-patiënten tussen ziekenhuizen in de regio niet naar behoren werkt. “Sinds het begin van deze nieuwe coronapiek verblijven structureel veel meer opgenomen COVID-patiënten bij ons dan ons afgesproken aandeel”, zegt Peter van der Meer, voorzitter van de Raad van Bestuur. “Deze onverantwoorde situatie kan niet langer in stand blijven. Wij willen er op dit moment geen nieuwe COVID-patiënten bij hebben.” 

Spoedeisende Hulp

Het Albert Schweitzer ziekenhuis kan, wil en mag de Spoedeisende Hulp niet sluiten en zal dit ook niet doen. “We blijven iedere patiënt die acuut zorg nodig heeft, beoordelen en indien nodig behandelen”, aldus Van der Meer. “Zo hebben we het de afgelopen weken gewetensvol gedaan. De afspraak in de regio is dat je dit bij COVID-patiënten doet totdat je als ziekenhuis aan je overeengekomen ‘fair share’ van opnames bent gekomen. Vervolgens roep je de hulp van collega’s in om COVID-patiënten over te nemen, hetzij vanaf de Spoedeisende Hulp, hetzij vanuit de kliniek. Maar deze afspraak blijkt in de praktijk onvoldoende nagekomen te worden. Het is deze week gebeurd dat zeven patiënten op onze Spoedeisende Hulp moesten overnachten. Ook het uitplaatsen van COVID-patiënten die eenmaal bij ons opgenomen zijn, lukt maar mondjesmaat. Het resultaat is dat wij de COVID-zorg ternauwernood kunnen blijven leveren, dat de reguliere zorg bij ons veel zwaarder wordt weggedrukt dan in andere ziekenhuizen en dat veel personeel door overbelasting op het punt van uitvallen staat. Wij hebben nu hulp nodig, om kwaliteit en veiligheid van zorg te kunnen blijven garanderen.” 

Betere verdeling

Van der Meer zegt dat de roep om hulp al geruime tijd niet wordt gehoord. “Vandaag roepen we het krachtiger. We kunnen en willen patiënten geen acute zorg weigeren, maar we vragen huisartsen en ambulancezorg nu om proactief te beoordelen of patiënten naar elders kunnen. Dit geldt niet voor patiënten die instabiel zijn of die mede voor andere ernstige aandoeningen worden verwezen waarmee ze al uitgebreid in het Albert Schweitzer ziekenhuis bekend zijn. Het geldt ook niet voor verloskunde en kindergeneeskunde. Maar er is ook een groep COVID-verdachte of -bewezen patiënten die wel gemakkelijker naar een naburig ziekenhuis kan worden verwezen of vervoerd. Tegen onze collega-ziekenhuizen zeggen wij: neem die categorie patiënten uit onze regio over, want het is in Dordrecht niet houdbaar meer. Daarnaast voeren wij vandaag vanaf 14.00 uur de druk op om patiënten die al bij ons in de kliniek liggen, overgeplaatst te krijgen via het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Voor de patiënten die het betreft en hun families is dit onaangenaam, maar het móet beter en eerlijker.”

Volgens de ROAZ-systematiek van gelijke belasting zou het Albert Schweitzer ziekenhuis nu achttien COVID-patiënten in huis moeten hebben. Het werkelijke aantal ligt al sinds een week rond de veertig. Van der Meer: “Niet alleen voor zorgpersoneel is de last scheef verdeeld, ook voor alle inwoners van de Drechtsteden geldt dit. Zij zijn mede de dupe van het feit dat wij deze en volgende week honderd geplande operaties hebben moeten uitstellen, omdat steeds zo’n veertig bedden bezet zijn voor COVID-zorg. Dat onze regio nu relatief veel besmettingen kent, mag niet leiden tot oneerlijke verdeling van zorg in de samenleving. Dit is nu juist waarom we vooraf solidariteit met elkaar hadden afgesproken.” 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.