Brief van Burgemeester Jan de Vries over opvang Oekraïners in Sliedrecht

15 maart 2022
Brief van Burgemeester Jan de Vries over opvang Oekraïners in Sliedrecht

SLIEDRECHT - Maandag 14 maart heeft burgemeester Jan de Vries een brief aan de gemeenteraad gestuurd met de actuele informatie over de opvang in Sliedrecht van mensen die uit de Oekraïne gevlucht zijn.

'Beste raadsleden,

Graag informeer ik u opnieuw over de voortgang in de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Sliedrecht.

Opvanglocatie Stationspark

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 7 maart jl. heb ik u geïnformeerd over de noodopvang die gerealiseerd is op het Stationspark 200. Deze kantoorlocatie is door Den Breejen (DB) Work BV in zeer korte tijd in gereedheid gebracht. Daarin hebben zij nauw samengewerkt met andere bedrijven, vele vrijwilligers en de medewerkers van onze gemeente. Ik ben daarvan zeer onder de indruk. Er kunnen nu 158 vluchtelingen in het pand aan het Stationspark verblijven. De opvang op deze locatie is tijdelijk maar op basis van het advies van het rijk gaan wij uit van een opvangperiode van minimaal een half jaar. Wij onderzoeken hoe we zo snel mogelijk kunnen voldoen aan alle vereisten. Het pand moet vanzelfsprekend voldoen aan de brandveiligheidseisen. Wij hebben de bedrijven en omwonende van deze locatie per brief geïnformeerd over de komst van deze opvanglocatie in hun werk- of woonomgeving.

Gisteren, zondag 13 maart zijn er 27 Oekraïners na een lange reis aangekomen. Daarmee verbleven er gisteren 68 vluchtelingen in het pand. Daarbij teken ik aan, dat het aantal met de dag wijzigt. Iedere dag kunnen er weer nieuwe vluchtelingen aankomen en soms ook weer doorreizen naar een andere opvanglocatie elders in het land of in Europa. Medewerkers van onze gemeente zijn iedere dag op de opvanglocatie aanwezig. Wij gunnen de vluchtelingen hier hun rust. De opvanglocatie is daarom alleen toegankelijk voor de vluchtelingen en voor diegenen die daar op afspraak (voor hun werk of als vrijwilliger) moeten zijn. Wij hebben beveiligingsmedewerkers ingehuurd, die dag en nacht toezien op de toegang tot het pand.

Gastgezinnen

Naast de opvang op de centrale locatie hebben verschillende Sliedrechtse gezinnen hun huizen opengesteld voor ruim 30 Oekraïense vluchtelingen. Ik heb grote waardering voor deze gastvrijheid, die ook veel vraagt van de gezinsleden. Dat doen zij met liefde en zorg. De gemeente Sliedrecht onderhoudt graag nauw contact met hen en wil hen zoveel mogelijk ondersteunen. Om dat goed te kunnen doen gaan wij alle in Sliedrecht aanwezige vluchtelingen, conform de richtlijnen van het rijk, inschrijven in de Basisregistratie Personen. Zo kunnen wij passende hulp en ondersteuning bieden.

Financiën

Via de Sociale Verzekeringsbank wordt er gewerkt aan het verstrekken van leefgeld aan de vluchtelingen. Tot die tijd verstrekken wij op het Stationspark levensmiddelen voor het bereiden van hun maaltijden en waar nodig voorzien wij in andere dagelijkse behoeften. Voor de kosten die de gastgezinnen maken willen wij ook een regeling treffen.

De kosten die met de gemeentelijke opvang samenhangen worden integraal vergoed door het rijk. Vooralsnog kunnen wij uit eigen middelen voorzien in de voorfinanciering.

Vrijwilligers

Vanaf het eerste moment is een groep van Sliedrechtse vrijwilligers actief geweest met het inzamelen van goederen en het assisteren bij de eerste opvang. Daarvoor ben ik hen zeer dankbaar. Er zijn nu vooralsnog voldoende goederen. Nu is de vraag hoe we de Oekraïense vluchtelingen een vorm van dagbesteding kunnen bieden, wegwijs kunnen maken in onze gemeente enz. De gezamenlijke kerken hebben daarvoor ook hun diensten aangeboden. Met de kerken hebben wij hierover overleg gevoerd. Om het aanbod en de vraag van het vrijwilligerswerk samen te brengen en te organiseren hebben wij via het Bonkelaarhuis een coördinator vrijwilligerswerk aangesteld.

Onderwijs en opvang

Met de gezamenlijke scholen en kinderopvangorganisaties hebben wij gesproken over de opvang en het onderwijs voor de Oekraïense kinderen. Daartoe zijn zij graag bereid en samen ontwikkelen zij zo spoedig mogelijk een aanbod. Opvang en onderwijs bieden de kinderen in deze crisissituatie de noodzakelijke afleiding en ontspanning. Samen met SOJS wordt ook gewerkt aan een spel- en sportaanbod, waarin we samenwerken met onze sportverenigingen en andere organisaties.

Crisisorganisatie

De opvang van de Oekraïense vluchtelingen wordt gezien als een crisis en is opgeschaald naar GRIP 2. Er is een Regionaal Beleidsteam en in onze gemeente is er een Gemeentelijk Beleidsteam ingericht, dat onder voorzitterschap staat van ondergetekende. Voor de verschillende dossiers zijn ook de andere collegeleden hierop aangesloten. Deze crisis vraagt ook veel ambtelijke capaciteit. De directie staat voor de uitdaging hierin keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Vanuit de Veiligheidsregio is er coördinatie over de verdeling van de vluchtelingen uit Oekraïne over de regio. In HardinxveldGiessendam en Gorinchem zijn er doorstroomlocaties ingericht. Op verzoek van de Veiligheidsregio inventariseren wij nog meer, vooral grootschalige opvanglocaties in onze gemeente. Daarbij maken wij gebruik van wat er door bedrijven en inwoners aan suggesties zijn aangeleverd. De Veiligheidsregio ZHZ ondersteunt de gemeente ook zoveel mogelijk met praktische adviezen, gezamenlijke inkoop enz. De Veiligheidsregio ZHZ onderhoudt ook de contacten met de crisisorganisatie van het rijk. Het rijk heeft voor de gemeenten ook een Handreiking Gemeente Opvang Oekraïners opgesteld, waarvan wij dankbaar gebruik maken.

Onder de indruk

Bij de aankomst van de twee groepen Oekraïense vluchtelingen ben ik aanwezig geweest om hen namens onze gemeente te verwelkomen. Ik ben zeer onder de indruk van de verhalen die zij ieder voor zich met zich meedragen. Het verdriet, de spanning en onzekerheid trekt een zware wissel op hen. Het is heel fijn dat wij hen als Sliedrechtse gemeenschap veiligheid en rust kunnen bieden. Wij zijn dankbaar voor ieders inzet daarbij.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Jan de Vries, burgemeester'

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.