Keuze opvanglocatie asielzoekers Sliedrecht vraagt nog nader onderzoek en overleg

28 september 2023 • 08:55
Keuze opvanglocatie asielzoekers Sliedrecht vraagt nog nader onderzoek en overleg

SLIEDRECHT - Het kabinet heeft onlangs opnieuw aandacht gevraagd aan gemeenten om asielzoekers op te vangen. De gemeente Sliedrecht ziet de grote urgentie voor de asielzoekersopvang en heeft daarom al eerder besloten mee te willen werken aan het realiseren aan een opvanglocatie. De locatie Kweldamweg-Zwijnskade lijkt een geschikte opvanglocatie voor asielzoekers. Of dit de daadwerkelijke locatie wordt, is afhankelijk van nader onderzoek en gesprekken met buurgemeenten. Daarvoor blijft de gemeente Sliedrecht actief in gesprek.

Op 7 maart jl. is er in de gemeenteraad van Sliedrecht gesproken over het voornemen tot het verlenen van medewerking aan een opvanglocatie voor asielzoekers in Sliedrecht-Noord. De gemeenteraad heeft het college van B&W via een aantal amendementen en moties wensen meegegeven, die het Sliedrechtse college heeft overgenomen. Daarna is het college in overleg met het COA actief op zoek gegaan naar een geschikte locatie, waarbij verschillende aspecten zijn gewogen. Hierbij is gekeken naar de grondposities, de ontsluitingsmogelijkheden, het te verwachten draagvlak, bijzondere fysieke belemmeringen, (sociale) veiligheid, de ecologische situatie en vanzelfsprekend de ontwikkeling van Sliedrecht-Noord.

Urgentie
Het komen tot een locatiekeuze vraagt zorgvuldigheid en neemt meer tijd in beslag dan op voorhand is gedacht. Dit terwijl de urgentie voor het realiseren van een asielzoekerscentrum onverkort aanwezig is, wat verleden week bleek toen het kabinet aan alle gemeenten een dringende oproep deed voor opvangplekken voor vluchtelingen. Alles afwegende lijkt de locatie Kweldamweg-Zwijnskade een geschikte locatie te zijn, doordat op deze locatie snel tot realisatie kan worden overgegaan. Maar om te komen tot een definitieve locatiekeuze is meer onderzoek en overleg nodig, onder andere met onze buurgemeenten Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht en Molenlanden. Daarbij zijn ook hun wensen en belangen voor ons relevant. Uitkomst van dat onderzoek en regionale overleg kan resulteren in een andere vestigingslocatie voor de opvang. De gemeente Sliedrecht blijft openstaan voor een andere passende locatie.

Voorbereidingen gestart
Wat niet op die definitieve locatiekeuze kan wachten, is het tijdig (voor de winterperiode) verhuizen van beschermde dieren op de mogelijke locatie. Dit niet nu doen betekent dat na de definitieve locatiekeuze pas veel later gestart worden met het bouwrijp maken van de locatie. Het college acht dat in het licht van de urgentie onverantwoord. Daarom wordt op verzoek van het college van Sliedrecht en in goed overleg met de grondeigenaren en de provincie Zuid-Holland nog deze week gestart met het verhuizen van de beschermde dieren. Het college verwacht in de loop van oktober de definitieve locatiekeuze bekend te maken.Keuze opvanglocatie asielzoekers Sliedrecht vraagt nog nader onderzoek en overleg

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.