maandag 24 januari 2022

Alles over Sliedrecht

Brief gemeente Sliedrecht aan Minister President

12 januari 2022

SLIEDRECHT - Het college is van mening dat de middenstand, de horeca, kappers, sport, cultuur enz. een veilig perspectief nodig heeft. Bijvoorbeeld zoals eerder was toegestaan om met een afsprakensysteem klanten veilig te laten winkelen. We hebben dagelijks contact met ondernemers uit Sliedrecht ook de firma Van Mourik. Zij maken zich grote zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf. Om aandacht te vragen voor hun nijpende situatie hebben wij een brief gestuurd aan de Minister President. De brief is ook verzonden naar alle politieke partijen in de Tweede Kamer. De huidige lockdown heeft onze ondernemers opnieuw hard geraakt, immers juist de decemberomzet is erg belangrijk voor hun jaaromzet. We maken ons dan ook ernstig zorgen over de gevolgen van deze sluiting.

 

 

Aan de Minister-President
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA 'S-GRAVENHAGE 

Geachte heer Rutte,

Allereerst feliciteren wij u graag met de beëdiging van uw nieuwe kabinet. Uw kabinet staat voor grote maatschappelijke opgaven, waaronder de aanpak van de coronacrisis. Deze crisis raakt ons allemaal. Dagelijks zijn wij over de gevolgen van deze crisis in gesprek met onze inwoners en ondernemers. De Sliedrechtse ondernemers maken zich grote zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf. Ondernemers die wij in de gemeente Sliedrecht hard nodig hebben om de winkelcentra levendig te houden en onze gemeente aantrekkelijk te houden om te wonen, te werken en te winkelen. 

De huidige lockdown heeft onze ondernemers opnieuw hard geraakt. Juist de decemberomzet is erg belangrijk voor hun jaaromzet. Wij maken ons ernstig zorgen over de gevolgen van deze sluiting. Het is ook niet de eerste sluiting waarmee onze ondernemers te maken hebben. De stapeling van kosten en inkomstenderving is voor velen intussen zo hoog opgelopen dat men vreest voor bedrijfsbeëindiging of faillissement. Het resultaat hiervan is een minder aantrekkelijk winkelaanbod, leegstand in winkelcentra en forse maatschappelijke en emotionele schade, ook op de langere termijn, voor iedereen.

Het gemeentebestuur voelt zich met onze ondernemers verantwoordelijk voor het naleven van de coronamaatregelen. De Sliedrechtse gemeenschap neemt daarin haar verantwoordelijkheid. Wij maken ons echter wel zorgen over het afnemende draagvlak voor deze maatregelen, onder zowel onze inwoners als ook onze ondernemers. Ondernemers zien met lede ogen dat de lokale online aankopen afnemen, uitstapjes om te winkelen in het buitenland worden gedaan, groothandels voor bijna iedereen open zijn en op warenmarkten niet-essentiële producten wel worden verkocht. Ook de verhouding van veilig winkelen tussen de als essentiële en nietessentiële aangemerkte winkels raakt in hun ogen zoek. Bovendien ervaren de ondernemers pijn dat een beeld wordt geschapen dat ze ruimhartig gecompenseerd worden, terwijl er nog hoge kosten voor elke ondernemer resteren.

Voor de korte termijn pleiten wij voor veilig winkelen in alle winkels, zoals dat eerder was toegestaan met onder meer een afsprakensysteem. Ondernemers en dienstverleners hebben zich eerder innovatief getoond om veilig werken in deze tijd mogelijk te maken.

Wij hopen dat uw kabinet dit samen met de brancheorganisaties kan uitwerken en vertalen in nieuwe passende maatregelen. 

Voor de lange termijn is een duurzaam perspectief nodig. Zolang de pandemie zich nog laat gelden, begrijpen wij dat er maatregelen nodig zijn om de schadelijke effecten hiervan te minimaliseren. En dat vereist een nieuw concept waarbij inwoners én middenstanders op een zo veilig mogelijke manier verder kunnen. Overigens is dit ook van belang voor ondernemers in de horeca, de kappers en vergelijkbare dienstverleners, de culturele sector en voor tal van activiteiten in onze gemeente.

Wij doen daarom een dringend beroep op u om op de kortst mogelijke termijn veilig winkelen in de, nu als niet-essentiële branches aangemerkte, winkels toch mogelijk te maken én wij verzoeken u met spoed een duurzaam perspectief te bieden voor onze samenleving in deze tijd. De gemeente Sliedrecht is bereid met u samen te werken aan een dergelijk duurzaam toekomstperspectief.

Hoogachtend,

namens het College van Burgemeester & Wethouders van Sliedrecht,
De secretaris, De burgemeester,
N.H. Kuiper mca mcm mr. drs. J.M. de Vries

In afschrift naar de Tweede Kamer der Staten-Generaa

Deel dit bericht met je vrienden!