Update burgemeester inzake opvang Oekrainse vluchtelingen

09 juni 2022 • 09:09
Update burgemeester inzake opvang Oekrainse vluchtelingen

SLIEDRECHT - Update aan de Gemeenteraad van Sliedrecht van de burgemeester inzake de opvang van Oekrainse vluchtelingen in de Gemeente Sliedrecht.

Geachte leden van de gemeenteraad,
Graag informeren wij u over de huidige stand van zaken rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Sliedrecht. In deze brief belichten wij graag de volgende onderwerpen: de omvang en de duur van de opvang, de kosten van de opvang, het leefgeld, het onderwijs, de buitenspeelplaats, de extra activiteiten en de ambtelijke inzet.

Omvang en duur van de opvang
De plekken in de gemeentelijke opvanglocatie Stationspark 200 zijn voor een belangrijk deel bezet. Regelmatig vetrekken er vluchtelingen naar elders en komen er weer nieuwe vluchtelingen aan. Ook zijn een aantal vluchtelingen vanuit de gastgezinnen gaan wonen in de gemeentelijke opvanglocatie. Met de vertegenwoordigers van de gastgezinnen blijven wij nauwe contacten onderhouden. Het kabinet heeft de gemeenten verzocht 25.000 extra opvangplaatsen te realiseren. De coördinatie daarvan is in handen van de Veiligheidsregio. In onze regio streven we vooralsnog naar 500 extra bedden, bovenop de 2.000 bedden die wij al bijna beschikbaar hebben. Het college van B&W onderzoekt welke locaties in Sliedrecht eventueel nog aanvullend beschikbaar gesteld kunnen
worden.

Daarnaast gaat de rijksoverheid vooralsnog uit van het huren van gemeentelijke opvanglocaties voor één jaar. Helaas maakt de voortdurende oorlog in Oekraïne dat nodig. De gemeente maakt daarover afspraken met alle betrokken partijen.

Overigens realiseren de Veiligheidsregio’s op verzoek van het kabinet in de komende maanden ook tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers, voor wie in Ter Apel onvoldoende plaats is. De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid tonen daarin hun onderlinge solidariteit en verantwoordelijkheid voor een menswaardige eerste opvang.

Kosten opvang
Het kabinet heeft recent de ministeriële regeling opvang ontheemden vastgesteld. Op basis hiervan vergoedt het rijk de gemeentelijke kosten voor de opvang van ontheemden voor zowel de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) als de Particuliere Opvang Oekraïners (POO). De regeling voorziet in het volgende:

• Een normbedrag van minimaal € 100 per dag per gerealiseerd bed voor opvang van ontheemden in de GOO.
• Een vergoeding op basis van werkelijke kosten voor transitie, verbouwing en realisatie van gebouwen.
• Een vergoeding van het betaalde leefgeld en de wooncomponent aan mensen in de POO.

Wij gaan er vanuit dat deze bedragen afdoende zijn om de door gemaakte en te maken kosten te compenseren. Daarover zullen wij de raad afzonderlijk nog informeren.

Stand van zaken uitbetaling leefgeld
Na de wat opstart problemen zijn we blij dat ongeveer de helft van de bewoners in de centrale opvang leefgeld ontvangt. Ongeveer twintig bewoners hebben inmiddels een betaalde baan. De Oekraïners in de gastgezinnen ontvangen bijna allemaal leefgeld. Onze medewerkers blijven zich actief inzetten om er voor te zorgen dat alle Oekraïners leefgeld ontvangen zolang zij in Sliedrecht zijn.

Zoals eerder aangegeven is het aanvragen van leefgeld ingewikkeld omdat veel Oekraïners niet over de -voor Nederlandse begrippen- juiste informatie beschikken om een bankrekening te kunnen openen. Dankzij de samenwerking tussen de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en de BUNQ bank is Sliedrecht de eerste gemeente waar voor Oekraïners, op basis van ambassade certificaten, bankrekeningen zijn geopend. Ook in Sliedrecht hebben veel Oekraïners een verlopen identiteitsbewijs of een intern paspoort. Door de banken worden deze documenten niet geaccepteerd. De BUNQ bank is op dit moment de enige bank dit deze documenten in combinatie met een verklaring/certificaat van de ambassade wel accepteert. Hiervoor hebben ze een proefproces doorlopen in Sliedrecht. Wij hebben daarmee dankzij de BUNQ en de inzet van de projectmanager van de SDD een landelijke primeur. Hierdoor kunnen de Oekraïners aan het werk en of leefgeld ontvangen en daarmee volwaardig en zelfstandig meedoen in de samenleving.

Onderwijs
Zoals eerder aangegeven krijgen de Oekraïense kinderen in de basisschoolleeftijd les op de Wilgen en de Johannes Calvijnschool. Dit vergt veel extra inzet van beide scholen. Wij hebben veel waardering voor de wijze waarop deze scholen het onderwijs voor deze kinderen blijven vormgeven. Om de scholen enigszins te kunnen ontlasten is er vanuit de gemeente een financiële bijdrage toegezegd om extra ondersteuning te kunnen bekostigen en daarmee ook het personeel te ontlasten.

Een deel van de oudere kinderen volgt onderwijs op het ISK in Dordrecht, zij worden momenteel met leerlingenvervoer van en naar school vervoerd. Na de zomervakantie zal dit stoppen en gaan zij op eigen gelegenheid naar school (fiets of OV).

Extra activiteiten
De afgelopen maanden is in Sliedrecht veel inzet geweest van vrijwilligers en professionals om de Oekraïners extra activiteiten te bieden. Daarvoor zijn wij dankbaar. Op dit moment zien we dat veel Oekraïners een vaste dagbesteding hebben omdat zij aan het werk zijn of naar school gaan. Ook door het leefgeld is er meer structuur en zingeving in de dagen gekomen. Hierdoor lijkt er op dit moment minder behoefte te zijn aan extra activiteiten. Wij gaan op korte termijn met alle betrokkenen in overleg hoe we het activiteitenaanbod kunnen aanpassen aan de huidige vraag van de Vluchtelingen. Hierbij wordt uiteraard ook rekening gehouden met de zomervakantie.

Realisatie buitenspeelplaats
Dankzij een donatie van de Sliedrechtse ondernemers zijn er verschillende speeltoestellen aangeschaft. De ondergrond wordt voorbereid en als de toestellen door de leverancier tijdig worden geleverd kunnen deze nog deze maand op het terrein voor Stationspark 200 worden geplaatst. 

Ambtelijke inzet
De opvang van de Oekraïense vluchtelingen vraagt veel inzet vanuit onze ambtelijke organisatie. Dat werk doen onze medewerkers met veel inzet en passie. Er zijn inmiddels twee locatiemanagers aan het werk en een derde locatiemanager wordt geworven. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de gemeentelijke opvanglocatie. Hierdoor ontstaat er langzaam maar zeker meer ruimte voor onze eigen medewerkers om terug te keren in hun reguliere werk. Er blijven echter beleidsinhoudelijke onderwerpen die, zolang de opvang duurt, aandacht zullen vragen van onze medewerkers. We constateren dat de ambtelijke capaciteit hierdoor nog steeds onder druk staat en dat dit knelt met de planning van andere beleidsonderwerpen. Dat kan ertoe leiden dat er in overleg met de portefeuillehouder wordt geherprioriteerd. Zo nodig wordt u als raad daarover geïnformeerd. 

Ik ga er vanuit u dat hiermee voldoende bent geïnformeerd. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
Jan de Vries, burgemeester

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.